Basiretsizlik nedir, Basiretsizlik ne demek

  • Gerçekleri, ileriyi ve uzağı görememe, sağgörüsüzlük

Basiretsizlik tanımı, anlamı:

Basiretsiz : Gerçekleri görebilmekten uzak, ileri ve uzak görüşlü olmayan, sağgörüsüz.

Basiret : Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, uzağı görüş, seziş, anlayış, kavrayış, sağgörü, vizyon.

Gerçek : Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Yapay olmayan. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Temel, başlıca, asıl. Yalan olmayan. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Gerçeklik. Doğruluk.

Sağgörüsüzlük : Basiretsizlik.

Diğer dillerde Basiretsizlik anlamı nedir?

İngilizce'de Basiretsizlik ne demek? : lackof foresight.

Almanca'da Basiretsizlik : n. Kurzsichtigkeit