Basmakalıp nedir, Basmakalıp ne demek

Basmakalıp; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe
  • Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan bir biçimde, sloganvari.

"Basmakalıp" ile ilgili cümleler

  • "Kimi daha da iyi söylenebilecek basmakalıp fikirleri piyesleştirdiğinden dem vurdu." - H. Taner

Basmakalıp anlamı, tanımı:

Basmak : Küçük çocuklar ayakta durabilmek. Basınç yaparak sıvı ve gazları itmek. Duman, sis vb. çevreyi kaplamak, çökmek. Bası işi yapmak, tabetmek. Bir kimse bir yaşa girmek. Bir şeyi, üzerine kuvvet vererek itmek. Vücudun ağırlığını verecek bir biçimde ayak tabanını bir yere veya bir şeyin üzerine koymak. Uygunsuz vaziyette yakalamak. Baskın yapmak. Örtmek, bürümek, kaplamak. Bir şeyin etkisinde kalıp eziklik, üzüntü ve ağırlık duymak. Sıkıştırarak yerleştirmek. Kümes hayvanları kuluçkaya yatmak. Bir şey üzerinde kalıp, mühür vb.yle iz yapmak.

Basma : Basılmış, matbu. Gübre, tezek. Basmak işi. Yerin alçalmasıyla bu yeri örten deniz sularının yükselmesi, çekilme karşıtı. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua. İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun. Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş. Bu kumaştan yapılan.

 

Basmakalıplaşmak : Basmakalıp durumuna gelmek.

Basmakalıplık : Basmakalıp olma durumu.

Özgün : Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal, ibdai. Çeviri olmayan, asıl olan (metin), orijinal. Bir buluş sonucu olan, nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan.

Değişiklik : Amaca uygun biçime getirmek için yapılmış olan değiştirme, tadil. Bir bütünün bir bölümünün değişmesiyle ortaya çıkan yeni durum. Değişik olma durumu. Farklılık.

Gösterme : Teşhir, sergileme. Göstermek işi.

Bilinen : Değeri belli olan (nicelik), bilindik, malum.

Klişe : Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha. Basmakalıp (söz, görüş vb.).

Biçim : Tarz. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Biçme işi. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.

 

Slogan : Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlanabilir bir biçimde ifade eden kısa, çarpıcı söz, motto. Kimlik, topluluk, örgüt, kurum veya kuruluşun amaç ve araçlarını özlü bir biçimde tanımlayan deyiş veya söz.

Basmakalıp ile ilgili Cümleler

  • İki leopar yavrusunun ayrılması hakkındaki hikaye bana oldukça basmakalıp gibi görünüyor.
  • Basmakalıp kurallar sorgulanmayan hayatlar yaşanmamış yıllar korkutulmaya çalışılmış insanlar benim bir hayatım var mıydı?

Diğer dillerde Basmakalıp anlamı nedir?

İngilizce'de Basmakalıp ne demek? : adj. stereotyped, set, banal, well-worn, routine, conventional, hackneyed, pat, platitudinous, trite, commonplace

Fransızca'da Basmakalıp : stéréotypé [le]

Almanca'da Basmakalıp : adj. schablonenhaft, stereotyp

Rusça'da Basmakalıp : n. стандарт (M), шаблон (M)

adj. стереотипный, штампованный, шаблонный