Bathos türkçesi Bathos nedir

  • Biçim.
  • Çok yüksek düşünce.
  • En yüksek dereceden düşüş.
  • Gölgede kalma.
  • Sıradanlık.
  • Gölgelenme.
  • Sıradan konuları işleme.
  • Bayatlamışlık.
  • Üslubun etkisizleşmesi.

Bathos ingilizcede ne demek, Bathos nerede nasıl kullanılır?

Bathochrome : Batokrom.

Bathochromic : Renk koyultan.

Batholite : Batolit. Derin kayaç. Volkanik kaya.

Batholith : Volkanik kaya. Dipsiz kayaç. Batolit.

Batholithic : Batolite özgü (tortul kayalar arasına sıkışmış volkanik kaya kütlesi). Batolitle ilgili. (jeoloji) batolitik.

Bath attendant : Tellak. Hamamcı. Hamam çalışanı.

Bathophobia : Derin yerlerden aşırı derecede korkma. Olağan dışı derinlik korkusu. Derinlik korkusu.

Bathometer : Batometre. Derinlikölçer. İskandil. İskandil aleti. Su derinliği ölçüm cihazı.

Bath brick : Hamam tuğlası. Ponza taşı.

Bathotonic : Yüzey gerilimini azaltan.

İngilizce Bathos Türkçe anlamı, Bathos eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bathos ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

End : Uç çekit. Son. Sona erdirmek. Bitiş çekidi. Sonuç. Sona ermek. Uç. Kalkmak. Bitmek. Amaç.

Simplicities : Samimiyet. Süssüzlük. Yalınlık. Sadelik. Gösterişsizlik. Kolaylık. Basitlik. Kolayca aldatılabilme.

Eidos : (antropoloji) bir kültür veya sosyal grubun ayırt edici şekilsel içerik ve ifadesi. Tür.

 

Mediocrity : Vasat olma. Bayağılık. Aleladelik. Orta hal. Vasatlık.

Ghosting : Başkasının adına yazmak. Peşinde koşmak. Gölge bırakma. Niteliksiz yazılar yazmak.

Anticlimax : Düş kırıklığı. Oyunun -duygu bakımından- doruk noktasından sonra yeni bir durum yaratan eylem, yeni bir duruma geçiş. Heyecan verici şey. Heyecandan sonraki sıkıntı. Ani düşüş. Ani değişiklik. Kerteleme gediği. Doruk noktadan sonra, oyunun duygu açısından yeni bir duruma geçişi.

Closing : Yaklaşım. Kapatma. Kapatıyor. Kapanma. Kapama. Uç. Kapatılıyor. Kapanış. Kapat.

Figurations : Süsleme. Betimleme. Biçimlendirme.

Figure : Resmetmek. Vücut yapısı. Şahsiyet. Resim. Olarak yer almak. Beden yapısı. Figür. Rakam. Önemli kişi. Şekillendirmek.

Story : Yalan. Kıtır. Makale. Anlatı. Masal. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Efsane. Henüz oyunluk biçiminde işlenmemiş bir film konusuna verilen yazınsal biçim. bir film tamamlandıktan sonra, bu filmin konusundan çıkarılan ve çeşitli amaçlarla kullanılan yazınsal biçimi. Bina katı. Öykü.

Bathos synonyms : expressive style, close, conformations, fashionableness, fashion, conclusion, banality, simplicity, casts, form, ending, fashions, style, mediocrities, ingresses, format, figuration, banalities, customariness, configuration, configurations, ordinariness, commonness, formating, ingress, conformation.

Bathos ingilizce tanımı, definition of Bathos

Bathos kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A ludicrous descent from the elevated to the low, in writing or speech. Anticlimax.