Baylak nedir, Baylak ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Şımarık, yüzsüz, nazlı, yaramaz, terbiyesiz, arsız, densiz.

Tembel, işsiz güçsüz.

Baylak tanımı, anlamı

İşsiz güçsüz : Yapacak hiçbir işi olmayan veya iş tutmayan

Terbiyesiz : Terbiyesi olmayan. Topluluk kurallarına aykırı davranan.

Yaramaz : Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan. Çapkın. Söz dinlemeyen, uslu durmayan, yasaklanan şeyleri yapmakta ayak direyen, haşarı (çocuk), uslu karşıtı.

Şımarık : Şımarmış, şımartılmış (kimse). Şımarmış bir biçimde.

Terbiye : Eğitim. Görgü. Hayvanı alıştırma. Araba hayvanlarının dizginleri. Eti, pişirmeden önce çeşitli baharatlar, yağ, salça vb. şeyler içinde bir süre bekletme. Bazı yemeklerin suyunu türlü yollarla koyulaştırma.

Densiz : Yakışıksız ve saygısızca davranan (kimse).

Yüzsüz : Yüzü olmayan. Utanmaz, sıkılmaz, çekinmez, arsız.

Yarama : Yaramak işi.

Güçsüz : Gücü olmayan, âciz.

Tembel : İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan (kimse), üşengeç. Fonksiyonunu yerine getirmede yavaşlık gösteren (organ).

Terbi : Dördün. Dörtleme.

Arsız : Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse). Açgözlü davranan (kimse). Kolayca üreyebilen (bitki).

İşsiz : İşi olmayan. Cari ücret düzeyinde çalışma istek ve yeteneğine sahip olmasına rağmen iş bulamayan kişi.

 

Nazlı : Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, ısrar bekleyen, işveli, edalı. Üstüne titrenilerek, değer verilerek. Özen isteyen, nazik. Sağlığını, dayanıklılığını çabuk yitiren.

Şıma : Kum, kireç, çakıldan oluşan harçla yapılan duvar. Asmanın yeni süren filizi.

Yara : Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik. Dert, üzüntü, acı. Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık. Vücutta işlemekte olan çıban.

Dens : Diş.

Diğer dillerde Baykuş sineği anlamı nedir?

İngilizce'de Baykuş sineği ne demek ? : owl fly