Bayrak yarışı nedir, Bayrak yarışı ne demek

Bayrak yarışı; bir spor terimidir.

  • Atletizmde dört sporcudan oluşan ekibin aralarında paylaştıkları mesafelere başlarken sopayı veya bayrağı düşürmeden elden ele geçirerek yaptıkları koşu

Bilimsel terim anlamı:

Bayrak sopasını aktarma alanında elden ele geçirme yoluyla, aşamalı olarak her atletçe bir bölümü koşulan takım yarışı.

İngilizce'de Bayrak yarışı ne demek? Bayrak yarışı ingilizcesi nedir?:

relay

Bayrak yarışı hakkında bilgiler

Bayrak koşuları, dört sporcuya sahip koşu takımları arasında düzenlenen yarış.

Her dört atlet yarışın bir ayağını ya da etabını koşar, elindeki stafet denen bayrağı işaretli sopa değiştirme bölgesinde takımın bir sonraki üyesine verir. En yaygın bayrak yarışları hem kadınlarda hem erkeklerde 4x100 metre ya da 4x400 metrede yapılır. Erkeklerde 4x400 metre koşusu geleneksel olarak bütün pist oyunlarının son yarışıdır. En az koşulan yarışlarsa, 4x200 metre, 4x800 metre ve 4x1600 metredir.

4x100 metre yarışlarında atletler koşunun başından sonuna kadar kendi kulvarlarında kalırlar. 4x400 metrede, koşucular yarışa farklı kulvarlarda başlar, koşunun ikinci ayağının son 100 metresinde en içteki kulvara geçebilirler. Ayrıca bayrak koşularında,takım sayısına göre kulvar sayısı da değişir. Örneğin altı takımlı bir bayrak yarışında altı kulvar bulunurken on iki takımlık bir kulvar yarışında ise kulvar iki seri olarak altı altı ayrılır.

 

Sopanın değişimi bayrak koşularının en kritik anlarıdır. Sopalar nazik ve dikkatlice elden ele geçirilir. 4x100 metre koşularında sopa değiştirmeye "kör aktarım" denir. Bunun nedeni alıcının sopayı getiren arkadaşı ile görsel temas kurmamasıdır.

Bayrak yarışı kısaca anlamı, tanımı:

Dört : Üçten bir artık. Bu sayıyı gösteren 4 ve IV rakamlarının adı. Dört sayısının adı.

Sporcu : Sporla uğraşan kimse.

Sopa : Dayak, kötek. Kalın değnek.

Bayrak : Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş, sancak. Gerektiğinde indirilip kaldırılan, açılıp kapatılan kol. Baklagilllerde diğerlerinden daha üstte bulunan, daha büyük olan ve çoğunlukla başka bir renkte ve yuvarlakça olan taç yaprağı. Simge, sembol. Atletizmdeki bayrak yarışında dört sporcunun elden ele geçirdiği kısa, yuvarlak sopa. Öncü.

Yarış : Yarışma. Yarışma, rekabet.

Atletizm : Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri geliştirmeye yarayan koşu, atlama, ağırlık kaldırma, atma vb. tek başına yapılmış olan bireysel sporların genel adı.

Mesafe : Uzaklık. Ara, aralık, uzaklık. İlişkilerde çok içten olmama durumu, resmiyet.

Düşürme : Düşürmek işi.

Koşul : Bir antlaşmada belirlenen hükümlerden her biri. Şart.

Sahip : Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik. Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse. Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil. Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse.

 

Takım : Canlıların bölümlendirilmesinde familya ile sınıf arasında yer alan, yakın benzerlikler gösteren organizmaların oluşturduğu birlik. Bir filmin çevriminde görüntüleri alma, aydınlatma, ses alma gibi belli başlı çalışmaları yapmak için gerekli en küçük teknikçiler topluluğu. Aşağılayıcı ve küçümseyici anlamda topluluk. Birbirini tamamlayan şeylerin tümü. Meslek, davranış, durum vb. yönlerden birbirine uyan kimselerin oluşturduğu topluluk. Bir oyunda sahaya çıkan belli kuruluşlara bağlı oyuncular topluluğundan her biri. Takım elbise. Görev bakımından birbirini tamamlayan kimselerin topluluğu, grup, ekip, trup. Bölüğü oluşturan birliklerden her biri. Sigara ağızlığı. Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman. Birlikte oynayan, kazanmak için birlikte çalışan sporcu topluluğu. Hayvanlarda yemek borusu, akciğer ve karaciğere genel olarak verilen ad.

Düzen : Yerleştirme, tertip. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Alet edevat takımı. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Dolap, hile. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Bez dokuma tezgâhı. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.

Diğer dillerde Bayrak yarışı anlamı nedir?

İngilizce'de Bayrak yarışı ne demek? : n. relay race, relay

Fransızca'da Bayrak yarışı : course par relais

Almanca'da Bayrak yarışı : n. Staffellauf