Beğeni nedir, Beğeni ne demek

"Beğeni" ile ilgili cümleler

  • "Kadınlar hoşgörü ve beğeniyle dansı alkışlarlar." - N. Hikmet
  • "Kendine özgü bir beğenisi var bu konuda." - N. Cumalı

Felsefi anlamı:

Kesin, güvenilir, ince ayrımlara varan bir duyguya dayanan estetik yargılama ve değerleme gücü; güzeli çirkinden ayırma yetisi.

Estetik duyumlamanın öznel-kişisel rengi ve belirliliği. ("Beğeniler üzerine tartışılmaz").

Özellikle modada kendini gösteren, toplumlara ya da çağlara ilişkin, bireyüstü ortak değerleme eğilimi.

İngilizce'de Beğeni ne demek? Beğeni ingilizcesi nedir?:

toste

Beğeni anlamı, tanımı:

Sağbeğeni : Güzeli çirkinden ayırt edebilme yetisinin en yükseği.

Beğenili : Beğenisi olan.

Beğenilir : Beğenme duygusu veren, beğenilen.

Beğenilirlik : Beğenilir olma durumu.

Beğenilme : Beğenilmek işi veya durumu, popülarite.

Beğenilmek : Sevilmek, hoşa gitmek. İyi ve güzel bulunmak.

Beğenir : Beğenme duygusu olan.

Beğenirlik : Beğenirlilik.

Beğenirlilik : Beğenir olma durumu, beğenirlik.

Beğeniş : Beğenme işi veya durumu.

Beğenisiz : Beğenisi olmayan.

Ne dese beğenirsin : Beklenmeyen bir söz söylenildiğinde kullanılan bir söz.

 

Çirkin : Hoş olmayan, yakışık almayan (davranış veya söz). Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı. Karanlık, dalavereli, şüpheli.

Yargı : Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza. Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm.

Duygu : Önsezi. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği. Duyularla algılama, his.

Zevk : Güzeli çirkinden ayırt etme yetisi, beğeni. Tat, lezzet. Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz. Eğlence.

Ayırma : Ayırmak işi.

Gusto : Beğeni.

Beğeniliş : Beğenilme işi veya durumu.

Beğenişlilik : Aytacın bilgili, üstün değerli, iyi huylu ve güzel konuşur olması kanısı.

Beğeniverme : Beğenivermek işi.

Beğenivermek : Çabucak beğenmek.

Beğeni ile ilgili Cümleler

  • Tom'un yeni Cadılar Bayramı kostümünü beğeniyor musun?
  • Yeni Fransızca öğretmenimizi beğeniyorum.
  • Jale'nin yeni Cadılar Bayramı kostümünü beğeniyor musun?
  • Ben aslında Tom'u beğenirim.
  • Konuşma biçimini beğeniyorum.
  • Yeni Cadılar Bayramı kostümümü beğeniyor musun?
  • Senin kazağını gerçekten beğeniyorum.

Diğer dillerde Beğeni anlamı nedir?

İngilizce'de Beğeni ne demek? : n. taste, good taste, liking, like, acclaim, admiration, applause, eclat, fancy, inclination, regard

Fransızca'da Beğeni : goût [le]

Almanca'da Beğeni : Geschmack

Rusça'da Beğeni : n. вкус (M), приятный: приятное ощущение (N)