Beşer nedir, Beşer ne demek

Beşer; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sifat sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • İnsanoğlu, insan.
  • Beş sayısının üleştirme sayı sıfatı
  • Her birine beş, her defasında beşi bir arada.

"Beşer" ile ilgili cümle

  • "Beşer denen kuş doymaz itilalara." - T. Fikret

Beşer isminin anlamı, Beşer ne demek:

Erkek ismi olarak; İnsan, insanoğlu.

Beşer hakkında bilgiler

İnsan (taksonomik adıyla Homo sapiens Latince "akıllı insan" veya "bilen insan"), Homo cinsi içerisindeki yaşayan tek canlı türü. Anatomik olarak 200.000 yıl önce Afrika'da ortaya çıkmış ve modern davranışlarına 50.000 yıl önce kavuşmuştur.

Dik duruşa, görece gelişmiş bir beyine, soyut düşünme yeteneğine, konuşma (dil kullanma) kabiliyetine sahiptir. Bu yetenekleri Dünya'daki diğer türlerden farklı olarak kullanış amacı geniş araç-gereç yapımına imkan sağlamıştır. Kendisinin farkında olması, rasyonelliği ve zekası gibi yüksek seviyede düşünmesini sağlayan özellikler insanı "insan" yapan nitelikler olarak sayılmaktadır.

├─ Bitkiler
├─ Mantarlar
├─ Protistler
├─ Bakteriler
└─ Hayvanlar

İnsanoğlunun kökeni ile ilgili çalışmalar daha çok homo cinsi etrafında yoğunlaşsa da sıklıkla Australopithecus vb. gibi diğer hominid ve homininleri de kapsar. Fosil kayıtlarına göre anatomik olarak çağdaş insan tanımına uyan en eski fosiller 195.000 yıl öncesine aittir ve Afrika'da bulunmuşlardır. Çağdaş tipte homo sapiens altürünün ilk ırkı olan Cro-magnon İnsanı ise zamanımızdan 50 bin yıl önce ortaya çıkmıştır. İnsanoğlunun ortaya çıkışına dair sadece iddia olarak kalmış olan başlıca iki "hipotez" vardır. Bunlardan birincisi çağdaş insanın Afrika'da ortaya çıkıp dünyaya yayıldığını öne süren "tek orijin" hipotezi, diğeri farklı bölgelerde değişim geçirerek çağdaş insana dönüştüğünü öne süren "çoklu bölge" hipotezidir.

 

Bunlardan ayrı olarak; gerçeğe, akla ve mantığa en yakın açıklama ise, yaratılış gerçeğidir. Hücrenin yapısının bilinmediği, elektron mikroskobu gibi teknolojik aletlerin icat edilmediği yıllarda ortaya atılan ve daha sonrasında defalarca yalanlanan evrim safsatası artık bilim dünyasınca da pek rağbet görmemektedir. En büyük evrimci bilim adamı dawkins bile, insanları uzaylılar yaratmış olabilir düşüncesine gelmiştir.

Beşer ile ilgili Cümleler

  • İnsan beşer, kuldur şaşar.
  • Beşerli grup oldular.
  • Beşeri bilimlerde bir otoritedir.
  • Tarih beşeri bilimlerin bir dalıdır.
  • Onlar beşer kişilik gruplar oluşturdular.

Beşer anlamı, tanımı:

İnsanoğlu : İnsan, âdemoğlu, fâni.

İnsan : Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Âdemoğlu, âdem evladı.

 

Beşer şaşar : "insan her zaman yanılabilir" anlamında kullanılan bir söz.

Benibeşer : İnsan.

Fevkalbeşer : Üstün nitelikli (kimse). İnsanüstü.

Üçer beşer : Yaklaşık üçü, beşi bir arada olarak, küme küme.

Beşeri coğrafya : İnsanların yerleşik bulunduğu yöre ile ilgisini ve o yörenin veya yerin türlü olaylarını inceleyen coğrafya kolu, insan coğrafyası.

Beşeriyet : İnsanlık.

Beşeriyetçi : İnsancıl.

Beşerli : Her biri beş birimden oluşan. Beşer beşer sıralanmış.

İnsan beşer kuldur şaşar : "kişinin zaman zaman şaşırmasını, yanılmasını hoş görmek gerekir" anlamında kullanılan bir söz.

Üleştirme : Üleştirmek işi, bölüştürme, dağıtma, tevzi.

Sıfat : Yüz, kılık ve dış görünüş. Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten kelime, ön ad. Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukuki bakımdan yeri ve özelliği.

Latin : Latin halkları. İtalya'da Latium bölgesi halkından olan kimse.

Cins : Tür, çeşit. Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan. Soy, kök, asıl. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu. Garip, tuhaf.

Canlı : Hareketli, hayat dolu, dinamik. Hareketli, hayat dolu, dinamik bir biçimde. Canlı yayın. Yaşayıp yer değiştirebilen yaratık, hayvan. Dikkat çekici, göz alıcı, parlak (renk), ateş parçası. Güçlü, etkili. Canı olan, diri, yaşayan.

Anatomik : Anatomi ile ilgili.

Afrika : Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri.

Beş : Dörtten sonra gelen sayının adı. Dörtten bir artık. Bu sayıyı gösteren 5 ve V rakamlarının adı. İlkokul.

Sayı : Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet. Bir spor karşılaşmasında taraflardan her birinin başarı derecesini gösteren nicelik, skor. Gazete, dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, nüsha.

Beşeret : Basiret.

Beşeri : İnsanoğlu ile ilgili. İlgili cümle: "Beşerî ilişkiler. mec. Bedensel, bedenle ilgili: “O kadar fena başım ağrıyordu ki beşerî kısmını hissedemez gibiyim.”" H. E. Adıvar.

Beşeri kaynak : Üretim sürecinde kullanılan üç faktörden biri olan emek. Bir ekonomideki işgücünün sahip olduğu yetenek ve nitelikler. krş. beşeri sermaye, beşeri sermaye yatırımı

Beşeri sermaye : İşgücünü oluşturan bireylerin üretken olarak çalışmaları ve karşılığında yüksek gelir elde etmelerine olanak sağlayacak eğitim sürecinde kazanılmış üretken bilgi, beceri ve yeteneklerinden oluşan bir fikri sermaye türü. krş. beşeri sermaye yatırımı,

Beşeri sermaye yatırımı : İşgücünün bilgi, beceri ve yeteneğini artırmaya yönelik yatırımlar.

Beşerik : Elinden iş gelme, becerme.

Beşerikli : Becerikli

Beşeriyetçilik : İnsancıllık.

Beşerleme : Tarlada biçilen ekinin, susamın destelenerek bir araya toplanması. Atın dörtnala koşusu. Ramazanın yalnız başında, ortasında ve sonunda oruç tutma. Elinden iş gelme, becerme.

Beşerme : Elinden iş gelme, becerme.

Diğer dillerde Beşer anlamı nedir?

İngilizce'de Beşer ne demek? : man, mankind insano?lu, insan

Almanca'da Beşer : Mensch