Be interested in türkçesi Be interested in nedir

  • -e ilgi duymak.
  • İlgi göstermek.
  • İlgi duymak.
  • İlgilenmek.
  • Alaka duymak.
  • Alakadar olmak.
  • -e meraklı olmak.
  • İlgisi olmak.
  • İle ilgilenmek.
  • İlgili olmak.

Be interested in ile ilgili cümleler

English: Ali definitely seems to be interested in Mary.
Turkish: Ali kesinlikle Mary ile ilgileniyor gibi görünüyor.

English: Ali seems to be interested in Mary.
Turkish: Ali Mary ile ilgileniyor gibi görünüyor.

English: Ali doesn't seem to be interested in politics.
Turkish: Ali siyasetle ilgileniyor gibi görünmüyor.

English: Ali said he'd be interested in taking over Mary's job when she retires.
Turkish: Ali o emekli olduğunda Mary'nin işini devralmakla ilgileneceğini söyledi.

English: Ali said you might be interested in this book.
Turkish: Ali bu kitapla ilgilenebileceğini söyledi.

Be interested in ingilizcede ne demek, Be interested in nerede nasıl kullanılır?

Be : -dı. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metalik kimyasal element. -di. Durmak. Berylliumb (berilyum). Mal olmak. Kalmak. Var olmak. -dır. Bulunmak.

Interested : Çıkar gözeten. İlgili. Meraklı.

In : İçinde. İçeriye. İçeri. Dahili. İktidardaki. Mevsimi gelmiş. Çok moda olan. Da. Gelmiş olan. İçine.

Be interested : İlgilenmek. İlgi duymak.

Interested in : İle ilgili. Meraklı. Merak salan. … ile ilgili.

 

I am interested in fishing : Balık tutmayı seviyorum.

Interested in a thing : Bir şeye meraklı.

I am interested in hunting : Avlanmayı seviyorum.

Become interested in : Merak sarmak.

İngilizce Be interested in Türkçe anlamı, Be interested in eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Be interested in ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Show interest : İlgilenmiş. Alaka göstermek. İlgi göstermiş. Meseleye ilgisini ortaya koymuş. Alakalanmak.

Go in for : Uğraşmak. Zevk almak. Bir şeyi yapmaktan hoşlanmak. Alışkanlık edinmek. Meraklısı olmak. Yeralmak. Sınava girmek. Katılmak.

Applies : Kullanmak. Gitmek (birine). Başvurmak. Sürmek. Yapıştırmak (bant). Müracaat etmek. Uygun olmak. Uygulamak.

Osculated : Öpmek. Dayanmak. Temas etmek. Ortak özellikleri olmak. Değdirmek. Dokunmak. Yaslanmak.

Develops : Yükselmek (ateş). Ün kazanmak. Şekillendirmek. Tab etmek. Geliştirmek. Gelişmek. Banyo etmek. Açınım yapmak. İlerlemek.

Be hot for : Meraklı olmak. Yetenekli olmak.

Deal with : İş yapmak. Gerekeni yapıp üstesinden gelmek. Hakkından gelmek. Ele almak. Uğraşmak. Ticaret yapmak. Alışveriş yapmak. İdare etmek. Muhatap olmak.

Appertained : Bağlı olmak. Ait olmak.

Nibble at : Benimsemek. Kıtır kıtır yemek. Dişlemek. Dişleyerek küçük lokmalarla yemek.

Be interested in synonyms : give importance to, belonged, bound up with, apply, be related to, look after, take an interest in, belongs, express concern, osculating, be into, touch, appertains, have at heart, attend to, engage in, attend, belong to, be concerned with, take interest in, watch, have something to do with, appertain, pay court, care about, see to, be involved, take notice of, cope with, cared, osculate, see about, get to grips with.