Bee türkçesi Bee nedir

  • Sabit fikir.
  • Toplanma.
  • Gün.
  • Arı gibi çalışan kimse.
  • Nebraska eyaletinde yerleşim yeri.
  • Takıntı.
  • Yardımlaşma.
  • Zarkanatlılar dizisinden birçok böceğin, özellikle arılar familyasına bağlı türlerin genel adı.
  • B harfi.
  • Arı.

Bee ile ilgili cümleler

English: A bee flew out of the window.
Turkish: Bir arı pencereden dışarı uçtu.

English: A bee is buzzing around.
Turkish: Etrafta bir arı vızıldıyor.

English: Hey! A bee stung me!
Turkish: Hey! Bir arı beni soktu!

English: A bee sting can be very painful.
Turkish: Arı sokması çok acı verici olabilir.

English: Honey is sweet, but the bee stings.
Turkish: Bal tatlıdır, ama arı sokar.

Bee ingilizcede ne demek, Bee nerede nasıl kullanılır?

Bee balm : Acem otu. Oğul otu. Bir çeşit nane. Limon otu.

Bee culture : Arıcılık.

Bee dysentery : Arı dizanterisi. Bir mikrospora türü olan nosema apis’in sporlarının bal arılarında oluşturduğu ishal, kuruma ve ölümle belirgin bulaşıcı hastalık, nozemozis.

Bee eater : Arı kuşu. Yeşil arı kuşu. Gökkuzgunumsular (coraciiformes) takımının, arı kuşugiller (meropidae) familyasından, step, yarı çöl ve seyrek ağaçlı arazilerde yaşayan, başta arılar olmak üzere böceklerle beslenen, yurdumuzun yalnız güneydoğu anadolu bölgesinde yazın kuluçkaya yatan göçmen bir tür. mavi yanaklı arı kuşu, pas gerdanlı arı kuşu. Arıkuşu. Gökkuzgunumsular (coraciiformes) takımının, arı kuşugiller (meropidae) familyasından, güney avrupa, kuzey afrika ve orta asya'da yaşayan, yurdumuzun her tarafında yazın kuluçkaya yatan, seyrek ağaçlı açık arazide, step ve yarı çöl tipindeki bölgelerde yaşayan, bilhassa arılar başta olmak üzere böceklerle beslenen, avını uçarken yakalayarak yiyen ve avlarının kitinli kısımlarını yumak halinde ağzından dışarı atan göçmen bir tür.

 

Bee eaters : Arı yiyen. Arı kuşugiller. Arı kuşu. Arıkuşu. Böceklerle beslenen bir kuş türü. Kuşlar (aves) sınıfının, gökkuzgunumsular (coraciiformes) akımının, gökkuzgunlar (coraciae) alt takımından uzun ve hafifçe yay biçiminde gagalı, uzun ve sivri kanatlı, orta kuyruk tüyleri daha uzunca olan, yalnız eski dünya' da, afrika'da ve güney asya'da yaşayan, arı kuşu (merops apiaster), yeşil arı kuşu (m. viridis) türleri iyi bilinen bir familya.

Bee master : Arıcı. Usta arıcı.

Bee hummingbird : Arı kolibri. Gökkuzgunumsular (coraciiformes) takımının, kolibrigiller (trochilidae) familyasından, jamaika' da yaşayan, yeşil ak renkli, kolibrilerin en küçüğü olan, düz ve kısa gagalı, uzun kanatlı bir tür.

 

Bee line : Düz çizgi. Düz hat. Doğrudan çizgi.

Bee garden : Arı kovanlarının tutulduğu alan. Arıların tutulduğu bahçelik alan. Arılık. Arı bahçesi.

Bee hive : Arı kovanı.

İngilizce Bee Türkçe anlamı, Bee eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bee ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Wasp : Birçok yiyeceklerimizi, özellikle ergin meyveleri kemirerek zarara yol açan yabanarıları familyasının örnek türü. Yabanarısı. Yaban arısı. Eşekarısı. Avrupa kökenli protestan orta sınıf beyaz amerikalılar. Eşek arısı. Sarıca arı. Sarı arı.

Todays : İçinde bulunduğumuz dönem. Bu günlerde. Bugün. Gün içinde. Zamane. Şimdi.

Clean : Temizlenmek. Pak. Almak. Temizlemek. Yıkamak. Ruhsatlı. Parlatmak. Ak. Lekesiz. Budaksız.

Cooperation : Ortaklık etme. Teşrikimesai. Destek. İşbirliği. Ortaklaşa çalışma. Yardım. Dayanışma. Elbirliği. Ortaklık. Bireylerin ortak bir amaca ulaşmak için.az çok örgütlü biçimde ortaklaşa eylemde bulunmaları.

Hobbyhorses : Atlıkarınca atı. At başlı değnek. Oyuncak at. Dönüp dolaşıp gelinen konu.

Concentration : Yığma. Hacim küçültme. Çözünen madde miktarının çözen madde miktarına oranı. Derişim. Bir araya getirme. Toplaşım. Toplanım. Tahşit. Dikkati bir noktada toplama. Fizik, kimya, uzay, iktisat, nükleer enerji, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Hangup : Sorun. Takınak. Engel. Güçlük. Psikolojik engel. Duygu karmaşası. Mesele.

Collection : Bir bilgi erişim dizgesinde, derlenmiş ve kullanıcının araştırmasına sunulmuş belge tutanaklarının tümü. derlem kitaplar, bilimsel ve teknik bildiriler, tezler, teknik notlar gibi türlü yayınlanmış belgeler ya da sözleşmeler, antlaşmalar, yönetmelikler, tüzükler, yasalar, mahkeme kararları, üst mahkemelerin görüş birleştirme kararları vb. belgeleri ya da bunlardan belli bir ana konuyla ilgili olanları kapsayabilir. Para alımı. Biriktiri. Toplama. Tabaka. Posta kutusunu boşaltma. Bir alacak veya borcun ödenmesiyle hesabın kapatılması. (collection) mali ve ticari belgelerin, alınan talimat uyarınca ödenmesinin ve/veya kabulünün sağlanması, ödeme ve/veya kabul karşılığında veya diğer koşullara bağlı olarak belgelerin teslimi için bankalarca işlem yapılması. Derleme. İane.

Honeybee : Balarısı.

Humblebee : Hezen arısı. Yabanarısı. Tüylü dev arı.

Bee synonyms : potter bee, superfamily apoidea, apoidea, leaf cutter, husking bee, nomia melanderi, cuckoo bumblebee, mason bee, leaf cutter bee, andrena, quilting bee, hymenopteron, cornhusking, hymenopterous insect, andrenid, mining bee, leaf cutting bee, social affair, hymenopter, apis mellifera, apidae, agglomerations, carpenter bee, concentrations, day, aggregations, hobbyhorse, drone, monomania, mutualization, bees, alkali bee, monomanias.

Bee ingilizce tanımı, definition of Bee

Bee kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : An insect of the order Hymenoptera, and family Apidæ (the honeybees), or family Andrenidæ (the solitary bees.) [Bakınız: Honeybee].