Beech family türkçesi Beech family nedir

  • Biyoloji alanında kullanılır.
  • Kayıngiller.
  • Kayın familyası.
  • Yaprakları basit ya da almaşlı dizilişte, ayrı ayrı erkek ve dişi çiçekleri olan, tek tohumlu fındıksı tipte meyveleri olan, ülkemizde 3 cins ve21 türle temsil edilen, yaprak döken, her dem yeşil, çalı ya da ağaçsı bitkiler.

Beech family ingilizcede ne demek, Beech family nerede nasıl kullanılır?

Beech : Kayıngiller (fagaceae) familyasından, yapraklarını döken, kerestesi kıymetli olan, ülkemizde doğu ladini (fagus orientalis) ve avrupa kayını (f.sylvatica) olmak üzere iki türü bulunan bir cins. Kayın. Kayın ağacı. Akgüren.

Family : Akrabalar. Evlilik ve kan bağına, başka deyişle karı-koca, ana-baba-çocuklar, kardeşler vb. arasındaki ilişkilere dayalı olan bir toplum çekirdeği. Hamile. Çocuklar. Kodak. Ev halkı. Canlıların sınıflandırılmasında benzer cinslerin meydana getirdiği grup anlamında kullanılan terim. Biyoloji, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. İlgili cinslerden oluşan biyolojik grup. Canlı organizmaların sistematik sınıflandırılmasında benzer cinslerin bir araya gelmesiyle oluşan kategori, familya.

Beech marten : Etçiller (carnivora) takımının, sansargiller (mustelidae) familyasından, 46 cm kadar uzunlukta, 24 cm kadar kuyruğu olan, açık kahverengi tüylü, gerdanında ak beyaz bir leke bulunan, kümes hayvanlarına saldıran, avrupa ve asya'da yaşayan bir tür. Ağaç sansarı. Kaya sansarı.

 

Beech nut : Kayın ağacı meyvesi.

Beech tree : Kayın ağacı.

Beech wood : Kayın kereste. Kayın kerestesi.

İngilizce Beech family Türkçe anlamı, Beech family eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Beech family ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abiotic environment : Organizmanın topografi, jeoloji, iklim, inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi. Cansız çevre. Abiyotik ortam. Abiyotik çevre. Organizmanın topografi, jeoloji, iklim ve inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi.

Abiotic factor : Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etkileyen, iklim faktörleri, toprağın özellikleri ve suyun kimyasal yapısı gibi faktörler. Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etkileyen iklim faktörleri, toprağın özellikleri, suyun kimyasal yapısı gibi faktörler. Abiyotik faktör.

Aardvarks : Memeliler (mammalia) sınıfının, damarlı dişliler (tubulidentata) takımından, vücutları aralıklı olarak kıllarla örtülü, parmakları ve kulakları büyük, kanca tırnaklı türleri içine alan bir familya. Damarlı dişliler. Yer domuzugiller. Memeliler (mammalia) sınıfının, etenliler (placentalia) alt sınıfından, az sayıda ve sütun biçiminde sıralanmış ve her birinin bir kanalı olan minesiz ve köksüz dişleri olan, ağızları boru biçiminde uzamış, kulakları büyük, seyrek kıllı, parmaklarında büyük kanca şeklinde tırnakları olan türlere sahip bir takım. Yerdomuzu.

 

A site : Ribozomun üzerinde amino asit taşıyan taşıyıcı rna ların bağlandığı yer. aminoasil yeri, aminoaçil yeri. A yeri.

Abductor muscle : Uzaklaştırıcı kas. Bir bacak ya da herhangi bir bölgeyi dışa doğru çeken kas. abdüktör kas. Abdüktör kas.

Abacus bodies : Abacus cisimcikleri. Dişteki odontoblast hücrelerinde içleri muntazam dizilmiş kalsiyum granülleri ve kollagen öncülerini içeren golgi kesecikleri.

Aardwolf : Yeleli sırtlan. Etçiller (carnivora) takımının, sırtlangiller (hyaenidae) familyasından, 80 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kuyruğu olan, bütün sırtı boyunca uzanan bir yelesi olan, kuzey afrika'da yaşayan bir tür. Bir sırtlanın özelliklerine sahip ve esas olarak böceklerle özellikle termitlerle beslenen güney ve doğu afrika yerlisi çizgili memeli.

Abambulacral area : Derisi dikenlilerin tüp ayak taşımayan ve genellikle madreporitin de yer aldığı vücut bölgesi. Abambulakral bölge.

Abramis zone : Abramis zonu. Akarsuların durgun akan bölgeleri. Akarsuların durgun akan ve abramis türlerinin baskın olduğu bölgesi.

A cell : A hücresi. Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfa hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre.

Beech family synonyms : a cells, aardvark, a chromosome, acacia, abo blood groups system, a protein.