Being a native born israeli türkçesi Being a native born israeli nedir

  • İsrail yerlisi olma.
  • İsrail'de doğmuş ve büyümüş olma.
  • Anayurdu israil olma.

Being a native born israeli ingilizcede ne demek, Being a native born israeli nerede nasıl kullanılır?

Being : Yaradılış. Vücut. Mevcudiyet. Yaratık. Mahluk. Yapı. Varlık. Varoluş. Bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel dünya ya da özdek.

A : Herhangi bir. (herhangi) bir. Atom ağırlığı. Belirli bir tür veya nitelikteki. Miktar belirtir. Argonun simgesi. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Bir. Pek iyi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf.

Native : Yerli. Bir maddenin normal yapısını muhafaza etmesi. bir proteinin ya da nükleik asidin normal yapısında olması. Kendi doğal alanında bulunma. Katısız, saf ve kendine özgü özelliklerini kaybetmemiş olan. Bilgisayar, biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Doğal. Kültürel evrimin alt basamaklarında bulunan, doğaya büyük ölçüde bağlı olan, geleneklerle göreneklerin oluşturduğu bir düzen içinde yaşamını sürdüren ve tarihöncesi insanınkine benzer kültürel ve toplumsal bir yapıda varlığını yönlendiren birey. bk. ilkel toplum. İlkel. Natif. Doğal, doğuştan, basit, yerli.

Born : Doğan. Tevellütlü. Doğum. Doğma. Doğmuş. Kökenden. Doğuştan. Vuku bulmak. Mütevellit.

Israeli : İsrailli. Modern israil devletine ait veya onunla ilgili olan. İsrail'e özgü. İsrail.

 

Being a shareholder : Hissedarlık.

Being absorbed : Emilmiş olma. Absorbe edilmiş olma. İçine çekilmiş olma. Asimile dilmiş olma. Soğurulmuş olma.

Being abstract : Soyutluk.

Being acquired : Satın alınmış olma. Üretilmiş olma. Alınmış olma. Elde edilmiş olma. Edinilmiş olma.

Being abandoned : Reddedilmiş olma. Bırakılmış olma. Terk edilmiş olma. Ortada bırakılmış olma.