Being a shareholder türkçesi Being a shareholder nedir

  • Hissedarlık.

Being a shareholder ingilizcede ne demek, Being a shareholder nerede nasıl kullanılır?

Being : İnsan. Oluş. Mevcudiyet. Yaratık. Varoluş. Bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel dünya ya da özdek. Yaradılış. Tanrı. Varlık.

A : Belirli bir tür veya nitelikteki. Herhangi bir. Argonun simgesi. Atom ağırlığı. İngiliz alfabesinin birinci harfi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. La (müzik terimi). Miktar belirtir. Bir. Pek iyi.

Shareholder : Hissedar. Hisse senedi sahibi. Bir ortaklık veya mal üzerinde payı olan kişi. hisse senedini satın alarak elinde bulunduran kişi. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Bir ortaklığın pay belgiti iyesi olan kişi. Aksiyoner. Pay sahibi. Ortak. Hisse sahibi. Paydaş.

Being a native born israeli : İsrail yerlisi olma. Anayurdu israil olma. İsrail'de doğmuş ve büyümüş olma.

Being abandoned : Terk edilmiş olma. Ortada bırakılmış olma. Reddedilmiş olma. Bırakılmış olma.

Being abstract : Soyutluk.

Being arrested : Hapishaneye atılma. Mahkum edilmiş olma. Hükümlü olma. Tutuklanma. Mahkum edilme. Cezaevine konulma.

Being absorbed : Soğurulmuş olma. Emilmiş olma. Asimile dilmiş olma. İçine çekilmiş olma. Absorbe edilmiş olma.

Being acquired : Üretilmiş olma. Alınmış olma. Elde edilmiş olma. Edinilmiş olma. Satın alınmış olma.

 

Being anointed : Kutsanmış olma. Takdis edilmiş olma. Yağ veya herhangi bir sıvı sürülmüş olma. Yağlanmış olma.

İngilizce Being a shareholder Türkçe anlamı, Being a shareholder eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Being a shareholder ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Partnership : İştirak. Mudaraba. Ortaklık. Müşareket. Adi şirket. Şirket. Mukarada. İki veya daha fazla kişinin sermaye, emek, bilgi ve becerilerini ortak bir amacı gerçekleştirmek için biraraya gelmeleri. bk. şirket.

Copartnership : Şeriklik. Personelin kara ortak olduğu sistem. Ortaklık. Personeli kara ortak eden sistem. Kolektif şirket.

Partnerships : Ortaklık.

Shareholdings : Ortak. Şirket veya kurumların hisseleri şeklindeki hisseler. Paysahipliği. İştirak.

Parcenary : Ortak varislik. Ortak mal sahipliği.

Shareholding : Paysahipliği. Ortak. Şirket veya kurumların hisseleri şeklindeki hisseler. İştirak.

Being a shareholder synonyms : stockholding.