Being abandoned türkçesi Being abandoned nedir

  • Ortada bırakılmış olma.
  • Terk edilmiş olma.
  • Reddedilmiş olma.
  • Bırakılmış olma.

Being abandoned ile ilgili cümleler

English: After being abandoned for years, the old house went to rack and ruin.
Turkish: Eski ev terk edildikten yıllar sonra harap bir hale gelmiş.

Being abandoned ingilizcede ne demek, Being abandoned nerede nasıl kullanılır?

Being : Yaradılış. Bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel dünya ya da özdek. Mevcudiyet. Yaşam. Mahluk. Oluş. Varoluş. Varlık. Yapı.

Abandoned : Kullanılmayan. Sahipsiz. Coşkun. Haylaz. Ahlaksız. Arsız. Metruk. Terk edilmiş. Hayasız. Bozgun.

Being a native born israeli : İsrail yerlisi olma. İsrail'de doğmuş ve büyümüş olma. Anayurdu israil olma.

Being a shareholder : Hissedarlık.

Being absorbed : Soğurulmuş olma. Asimile dilmiş olma. Emilmiş olma. İçine çekilmiş olma. Absorbe edilmiş olma.

Being abstract : Soyutluk.

İngilizce Being abandoned Türkçe anlamı, Being abandoned eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Being abandoned ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abandonment : İşsizlik. Gemiyi terketmek, beraberce donatılan tamir ve navlun sorumluluğundan kurtulmak amacıyla paylarından vazgeçerek birleşimden ayrılma. durağan kuruluş ve değerlerin hizmetten çıkarılması. Terk etme. Terketme. Hukuk, ekonomi alanlarında kullanılır. Metrukiyet. Abandone. Tam feragat ile kendini teslim etme. Borsa işlemlerinde alıcının satıcı ile anlaşarak ve belirli bir para ödeyerek bir işten vazgeçmesi. borcunu ödemeyenin malları üzerindeki haklarını alacaklısına bırakması. görevden çıkarma, boşaltma (gemi); yitirce değerini eksiksiz alabilmek için, o mal üzerindeki hakları güvence kurumuna bırakma. Bırakılma.

 

Being eliminated : Hariç tutulmuş olma. Elenme. Elenmiş olma. Çıkarılmış olma.