Being gay türkçesi Being gay nedir

  • Homoseksüellik.
  • Duygusal veya cinsel olarak kendi cinsine ilgi duyan kimse, eş cinsel.
  • İslam'da, birçok tek tanrılı dinde ve diğer dinlerde yasaklanmış olan (haram olan) durum.

Being gay ile ilgili cümleler

English: In many countries, being gay is a cause for imprisonment.
Turkish: Birçok ülkede eşcinsel olmak hapsedilme sebebidir.

Being gay ingilizcede ne demek, Being gay nerede nasıl kullanılır?

Being : Yaratık. İnsan. Mevcudiyet. Varlık. Yaşam. Olma. Vücut. Oluş. Mahluk. Bilinçten bağımsız olarak var olan nesnel dünya ya da özdek.

Gay : Gey. Parlak ve güzel renkli. Hovarda. Neşeli. Keyifli. Canlı. Sevici. Şen. Parlak. Homoseksüel.

Being a native born israeli : Anayurdu israil olma. İsrail yerlisi olma. İsrail'de doğmuş ve büyümüş olma.

Being a shareholder : Hissedarlık.

Being abandoned : Reddedilmiş olma. Terk edilmiş olma. Ortada bırakılmış olma. Bırakılmış olma.

Being absorbed : Absorbe edilmiş olma. Emilmiş olma. Soğurulmuş olma. Asimile dilmiş olma. İçine çekilmiş olma.

İngilizce Being gay Türkçe anlamı, Being gay eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Being gay ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Paederasty : Oğlancılık. Sübyancılık. Pederasti.

Queerness : Eşcinsellik. Keyifsizlik. Tuhaflık. Acayiplik. İbnelik.

 

Homoeroticism : Eşcinsellik. Aynı cinsin üyeleri arasındaki cinsel çekicilik. Homoerotizm.

Inversion : Ters çevirme. Evirme. Akis. Amonyak gibi şemsiye biçimli özdeciğin tersyüz olması. Evrilme. Evirtim. Başaşağı etme. Altüst olma. Tersyüz etme. Değişme.

Inversions : Eşcinsellik. Tersine çevirme. Ters dönme. Akis. Tersine dönmüş şey. Altüst olma. Değişme. Evirme. Devrik olma.

Gayness : Sevindiricilik. Neşelilik. Neşe. Mutluluk. Homoluk. Sevicilik. İbnelik. Neşeli olma.

Sodomy : Cinsel sapıklık. Fiili livata. Oğlancılık. Sodomi.

Homosexuality : Aynı cinsiyetteki bireylere karşı cinsel ilgi duymayla belirgin cinsel sapıklık, homoseksüelite. Eşcinsellik. Eşcinsel ilişki. Eş cinsellik. Homoseksüelite. İlkellerdeki "erkekler birliği ve gizli dernek" üyeleriyle şamanlar arasında rastlanılan, salt cinsel sapma açısından ele alınması doğru olmayan, özellikle samanlarda işin içine kuttörensel etmenlerin de karıştığı, erkekler arasındaki cinsel ilişki. Livata. Homoluk.

Pederasties : Oğlancılık. Sübyancılık. Pederasti.

Sodom : Günahları yüzünden tanrı tarafından yok edilen filistin antik kenti (incil'den). Oğlancılık. Ahlaksız ve yozlaşmış yer. İbne.

Being gay synonyms : sodomies, homoerotism, pederasty, homosexualism.