Beklenti nedir, Beklenti ne demek

 • Gerçekleşmesi beklenen şey
 • Bireyin belli şart ve durumların alacağı biçimler veya kendisinden beklenenler konusundaki öngörüsü.

"Beklenti" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Ondan beklentimi çarçabuk unuttum." - A. Ağaoğlu

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Deneysel verilerden ve hesaplardan belirli bir sonucu bekleme.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Sırayla (...), ... olasiliklanyla (...)... değerlerini alan bir X seçkisiz değişkeni için, (...)demeyi salt yakınsak olmak koşuluyla, (...)sayısı, Anlamdaş. uzbilimsel beklenti, beklenen değer. 2- Bir S kümesi üzerindeki p olasılık ölçümü ve bir f işlevi için, (...) tümlevlenebilir olmak koşuluyla, (...)sayısı, Anlamdaş. uzbilimsel beklenti, beklenen değer.

Bilimsel terim anlamı:

[Bakınız: beklenen değer]

Belirli bir olayın baş göstereceğinin sezinlenmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı belirli bir dizi devimsel etkinliklere hazırlayan coşkusal gerilim.

Bireyin belli koşul ve durumların alacağı biçimler ya da kendisinden beklenenler konusundaki öngörüşü.

İngilizce'de Beklenti ne demek? Beklenti ingilizcesi nedir?:

expectation, expected value, expectancy

Beklenti kısaca anlamı, tanımı:

Gerçekleşme : Gerçekleşmek işi, tahakkuk.

Birey : Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert. Bir türün kapsamı içine giren somut varlık. Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert. Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri. İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert.

 

Şart : Temel kural belgesi. Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Alaca : Birkaç rengin karışımından oluşan renk, ala. Birkaç renkli iplikten yapılmış dokuma. Keklik, bıldırcın vb. kuşları avlamak için kullanılan iki renkli bez. Meyvelere, genellikle üzüme düşen ben. Çorum iline bağlı ilçelerden biri. Ağaçta ilk olgunlaşan meyve. İki veya daha çok renkli.

Biçim : Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Biçme işi. Tarz. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Yakışık alan şekil, uygun şekil.

 

Öngörü : Bir işin ilerisini kestirme veya bir işin nasıl bir yol alacağını önceden anlayabilme ve ona göre davranma.

Şey : Nesne, madde. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, belirsiz anlamda bir söz.

Beklenti etkisi : Bir gözlemcinin, verileri kendi beklentilerine ve varmak istediği sonuca göre çarpıtması, bk. saptırma.

Beklenti kuramı : Tolman'a göre hayvanların öğrenme sürecinde, belli bir nesne ya da ipucuna karşı yaptıkları tepkinin, uzaktaki bir olay ya da nesneye bağlı oluşu kuramı. (Bu tür tepkilerin öğrenilmesi tepki ile sonuç arasında kavramsal bir ilişkinin kurulmuş olduğu anlamına gelmez.)

Beklentiler : Karar birimlerinin, iktisadi değişkenlerin gelecekte alacakları değerlere ilişkin inanç ve öngörüleri.

Beklenti ile ilgili Cümleler

 • Tom'un performansı onun hayranlarının beklentilerine uygun değildi.
 • Beklentiler düşük.
 • Meri Tom'un beklentilerine göre hiç yaşamadı Yannis, verdiniz gazı inadına sapıttı.
 • Beklentiler düşüktü.
 • Beklentilerine uygun yaşamadı.
 • Babamın beklentilerine göre yaşamaya çalışıyorum.
 • Beklentiler nelerdir?
 • Bunlar beklentiler.
 • Ali beklentilerimize göre yaşamadı.
 • Beklentilerim çok yüksek değildi ama sen ''Saygı ve Sevgi'' adlı kitabın tiyatrosunu kötü oynadın.
 • Yeni ürünün satışları beklentileri aştı.
 • Onlar benim beklentilerimdi.
 • Beklentilerimize uygun yaşadı.
 • Beklentilerin tersine onlar kolaylıkla kazandı.

Diğer dillerde Beklenti anlamı nedir?

İngilizce'de Beklenti ne demek? : n. expectation, hope, expectance, expectancy, jam tomorrow, lookout, prospect, view

Fransızca'da Beklenti : attente [le]

Almanca'da Beklenti : Aussicht, Erwartung, Rechnung

Rusça'da Beklenti : n. предвкушение (N), чаяние (N)