Belgesel nedir, Belgesel ne demek

Belgesel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Belge niteliği taşıyan, dokümanter
 • Belge niteliği taşıyan film veya televizyon programı.

"Belgesel" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Televizyon spikeri bu belgesel yayın boyunca hayli vaaz verdi." - H. Taner

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Belge niteliği taşıyan film ya da televizyon izlencesi.

Bilimsel terim anlamı:

Belgelere, gerçek olaylara dayanan (yapıt).

İngilizce'de Belgesel ne demek? Belgesel ingilizcesi nedir?:

documentary

Fransızca'da Belgesel ne demek?:

documental

Belgesel anlamı, tanımı:

Belgesel film : Hayattan alınan herhangi bir olguyu, kendi doğal çevresi ve akışı içinde veya gerçeğe en yakın bir biçimde hazırlanmış yapay bir yerde işleyen, belirli bir amacı yansıtan film.

Yarı belgesel : Bütünüyle belgesel nitelikli olmayan.

Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman.

Belgeselcilik : Belgeselcinin yaptığı iş.

Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

Dokümanter : Belgesel.

Film : Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü. Sinemalarda gösterilen eser. Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit. Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak.

 

Televizyon : Vericiden iletilen dalgaların görüntü ve ses olarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan aygıt, televizyon alıcısı.

Program : Yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı, yetişek. İzlence. Radyo ve televizyonda sunulan, haber, müzik, eğlence gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri. Tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt. Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi. Okullarda, haftanın belli günlerinde, belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelge. Siyasi partinin, toplumsal örgütün veya hükûmetin açıkladığı ana ilkelerin tümü.

Belgesel araştırma : Kişisel kanı, düşünce ve genellemeler yerine daha çok ya da tümüyle belgelere dayalı olarak yapılan araştırma.

Belgesel izlence : Genellikle belgesel filmlerin niteliğini taşıyan televizyon izlencesi.

Belgesel roman : Konularını toplumsal olaylardan ya da tarihsel belgelerden alan roman.

Belgesel tiyatro : Yaşanmış önemli bir olayın belgelere dayanılarak tiyatro sahnesi için uyarlanmasıyla ortaya çıkan gösteri.

Belgesel tür : Yapıntıya yer vermeyen ya da az yer veren; konusunu, gerecini doğrudan doğruya doğadan alan; dışımızdaki dünyayı gerçeğe elden geldiğince uyarak, nesnel bir tutumla yansıtmaya çalışan sinema, televizyon türü. (Belgesel tür içinde değişik film ya da televizyon izlence çeşitleri yer alır).

Belgesel yapım merkezi : Merkez izlencesini hazırlayan ana yapım merkezinden ayrı olarak bölgesel izlenceleri hazırlamak ya da ana yapım merkezine yardımcı olmak üzere kurulan yapım merkezi.

 

Belgeselci : Belgesel film çeken veya bunun üzerinde çalışan kimse. Belgesel niteliğindeki eserleri seven veya bunlarla ilgilenen kimse.

Belgesel ile ilgili Cümleler

 • Bir belgesel izleyeyim.
 • Bir belgesel izlemem gerek.
 • Belgesel Morgan Freeman tarafından anlatıldı.
 • Belgesel, yoksulların durumuyla ilgili bilinci arttırmayı amaçlıyor.
 • Git belgesel izle, yeni bir isim bul bir hayvana eminensialı olmasın ama.
 • Bir belgesel yapmaya çalışıyoruz.
 • Bir belgesel izlemek istiyorum.
 • Bir belgesel izlemeliyim.
 • Belgesel, yoksulların durumu hakkında bilinçlendirmek demektir.
 • Ben suşi hakkında bir belgesel izledim.

Diğer dillerde Belgesel anlamı nedir?

İngilizce'de Belgesel ne demek? : adj. documentary

Fransızca'da Belgesel : documentaire, instrumental/e

Almanca'da Belgesel : dokumentarisch; Dokumentarfilm