Belgi nedir, Belgi ne demek

  • Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan
  • Şiar.

Yerel Türkçe anlamı:

Bir odayı ikiye ayıran kısım.

Yüklük, musandıra.

Hedef.

Nişan.

Askerî birlik, bölük.

Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: kesit]

Güzel Sanatlar alanındaki anlamı:

(Süsleme) Eskiden dükkan ve mağazaların kapıları üstünde, o dükkan ya da mağazanın nişanı olarak asılan, demirden yapılmış, üslüplaştırılmış hayvan biçimlerindeki süs.

Tarım alanında kullanılan kelime anlamı:

[Bakınız: bellik]

Belgi isminin anlamı, Belgi ne demek:

Kız ismi olarak; Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan. Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik.

Bilimsel terim anlamı:

Bir yanıtlayıcının soru çizinliğinde yanıtını dile getirmek üzere yaptığı belirtim ya da kimliğini belirtmek üzere kullandığı simge.

İngilizce'de Belgi ne demek? Belgi ingilizcesi nedir?:

scutcheon, sign

Fransızca'da Belgi ne demek?:

indice, attribut, trendelenburg (manœuvre, procédé ou signe de), signe, expression

Osmanlıca Belgi ne demek? Belgi Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

nişane

Belgi kısaca anlamı, tanımı:

Belgileme : Belgilemek işi.

Belgilemek : Belgi ile göstermek.

Belgili : Belgiye dayanan, belirli olan.

Belgin : Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan, sarih.

 

Belginlik : Belgin olma durumu, sarahat.

Belgisiz : Belirsiz.

Belgisiz sıfat : Belirsizlik sıfatı.

Belgisiz zamir : Belirsizlik zamiri.

Belgisizlik : Belirsizlik.

Belgit : Senet. Bir önermeyi tanıtlamak için gösterilen ve daha önce doğru diye kabul edilen başka önerme, hüccet, burhan.

Benzer : Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil. Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör. Benzeşim.

Alamet : Belirti, işaret, iz, nişan. Büyüklük, irilik bakımından şaşılacak durumda olan nesne.

Şiar : Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik, belgi. Ülkü, düstur.

Belgilenmek : Belirmek, meydana çıkmak.

Belgin tümlev :

Belginleme : Gösterme zamir veya sıfatlarının bir şeyi kesinlikle ve üzerinde durarak işaret etme görevi ( BELGİNLEYİCİ, Déictique, Epidéictique ou Epidictique; BELGİNLEME EDATI, Particule déictique).

Belginleşim : radyoculuk: İşitmez sesin olağan, düzgülü işitirlik düzeyine yükselmesi. sinema, televizyon: Bir görüntünün karanlıkta açık olarak görünüp seçilebilirliğe ulaşması.

Belginsiz : Belgin olmıyan (BELGİNSİZLİK, İpham, Imprécision) . [Bakınız: kapalıca]

Belgir : Kötü at.

Belgisel :

Belgisiz adıl : (Derleme.. belgisiz zamir) Belgisizlik kavramı veren adıl: Herkes, kimse, falan, filan, biri, çoğu, hepsi, başkası, birçoğu, birkaçı, birazı, birtakımı, bazısı, birbirini vb.

Belgisiz tümlev : Bir f işlevi için, türevi f ye eşit olan işlevlerin hepsi. Simgesi : (…)Anlamdaş. terstürfev, ilkel.

Belgit karşılığı ödünç verme : Pay ve borç belgitleri ve benzeri taşınabilir değerler tutulanarak verilen ödünç paralar.

Diğer dillerde Belgi anlamı nedir?

İngilizce'de Belgi ne demek? : [belga] adj. Belgian, of or pertaining to Belgium

Almanca'da Belgi : n. Devise, Wappenschild