Belgisiz zamir nedir, Belgisiz zamir ne demek

Belgisiz zamir; bir dil bilgisi terimidir.

  • Belirsizlik zamiri

Gramer anlamı:

[Bakınız: belirsizlik zamiri]

Belgisiz zamir hakkında bilgiler

[Bakınız: adıl]

Belgisiz zamir anlamı, tanımı:

Belgisiz : Belirsiz.

Belgi : Şiar. Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan.

Zamir : Kişi, dönüşlülük, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları vererek varlıkların yerini tutan söz, adıl. İçyüz.

Belirsizlik : Belirsiz olma durumu, belgisizlik, müphemiyet, vuzuhsuzluk.

Belirsizlik zamiri : Adın yerini belirsiz, kabataslak tutan zamir, belgisiz zamir: bazısı, birkaçı, birçoğu, azı, herkes, biri vb.

Diğer dillerde Belgisiz zamir anlamı nedir?

Almanca'da Belgisiz zamir : n. Indefinitpronomen, Indefinitum