Belgit nedir, Belgit ne demek

Belgit; bir ticaret terimidir.

  • Senet.
  • Bir önermeyi tanıtlamak için gösterilen ve daha önce doğru diye kabul edilen başka önerme, hüccet, burhan

Hukuki terim anlamı:

sened (bk. dayanç).

Bilimsel terim anlamı:

Türesel bir işlem meydana getiren imzalı ya da mühürlü kâğıt.

İngilizce'de Belgit ne demek? Belgit ingilizcesi nedir?:

deed

Osmanlıca Belgit ne demek? Belgit Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

senet

Belgit anlamı, kısaca tanımı:

Belgi : Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan. Şiar.

Senet : Dayanılan veya dayanılacak olan şey. Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmî kâğıt, belgit.

Önerme : Önermek işi. Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif. Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye.

Tanıtlamak : Muhakeme etme yoluyla veya tanık göstererek bir şeyin doğruluğunu ortaya koymak. Bir iddianın gerçekliğini inkâr edilmeyecek bir kesinlikle göstermek, ispatlamak.

Gösteri : İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun. Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi. Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat. Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş. Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılmış olan sunum, demonstrasyon, demo. Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerin yer aldığı eğlence, şov.

 

Kabul : Bir yere alınma. Konukları veya işi olanları yanına, katına alma. Akseptans. Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma. Sunulan bir şeyi, armağanı alma. Bir öneriyi uygun bulma, onaylama.

Hüccet : Belgit. Tanıt.

Burhan : Kanıt. Belgit.

Belgit karşılığı ödünç verme : Pay ve borç belgitleri ve benzeri taşınabilir değerler tutulanarak verilen ödünç paralar.

Belgit kırdırma : Bir belgiti giderler, indirim ve ürem düşülmek koşuluyla paraya çevirme. Belgiti üzerinde yazılı değerinden daha ucuza satma.

Belgit süresi : Belgitin yazılımı ile ödeme günü arasındaki süre.

Belgitleyici : Sözleşme, belgit ve diğer belgeleri doğrudan doğruya yasalarıyla istenilen biçimde düzenleyerek onaylayan ve bunların tıpkılarını yanında saklayan ve bu işleri yapmak üzere devletçe yetkilendirilen kişi.

Belgitlik : Bankalarda kullanılan ve içlerinde indirimli tecimsel belgitler saklanan belgitlik.

Diğer dillerde Belgit anlamı nedir?

İngilizce'de Belgit ne demek? : deed, voucher, receipt " senet; proof, evidence"

Rusça'da Belgit : n. документ (M)