Belirgin nedir, Belirgin ne demek

Belirgin; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Belirmiş durumda olan, göze çarpan, besbelli, açık, bariz, sarih
 • Açık bir biçimde.

"Belirgin" ile ilgili cümle

 • "Kamaranın kapısı daha belirgin tıklatılıyor şimdi." - A. Ağaoğlu
 • "Sesindeki meydan okuyuş öyle belirgin ki ona iyi davrandığıma pişman olacağım neredeyse." - A. Ümit

Belirgin anlamı, kısaca tanımı:

Belirginleşme : Belirgin duruma gelme.

Belirginleşmek : Belirgin duruma gelmek.

Belirginleştirme : Belirgin duruma getirme.

Belirginleştirmek : Belirgin duruma getirmek.

Belirginlik : Belirgin olma durumu.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Bariz : Açık, göze çarpan, belirgin.

Sarih : Açık, kolay anlaşılır, belli, belirgin, belgin.

Biçim : Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Tarz. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Biçme işi. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl.

 

Açık : Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Boş. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Engelsiz, serbest. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Örtüsüz, çıplak. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Belli bir yerin biraz uzağı. Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Çalışır durumda olan. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu.

Bir : Sadece. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Ancak, yalnız. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Sayıların ilki. Eş, aynı, bir boyda. Aynı, benzer. Beraber. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bu sayı kadar olan. Bir kez. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Tek.

Belirgin ile ilgili Cümleler

 • Muhalefet daha belirgin oluyor.
 • Aralarında belirgin bir düşmanlık var.
 • O belirgin.
 • Herhangi belirgin farklılıklar var mı?
 • O belirgindi.
 • Onlar arasında belirgin bir fark var.
 • Tom'un sağ gözünün altında belirgin bir yara izi vardı.
 

Diğer dillerde Belirgin anlamı nedir?

İngilizce'de Belirgin ne demek? : adj. clear, manifest, distinctive, blazing, upfront, clear-cut, distinct, evident, explicit, marked, positive, prominent, pronounced, salient, sharp-cut, thick

Fransızca'da Belirgin : évident/e, marqué/e, saillant/e

Almanca'da Belirgin : klar, flagrant, unmißverständlich