Belirsiz nedir, Belirsiz ne demek

Belirsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

"Belirsiz" ile ilgili cümleler

 • "Küçük bir ekmek parçası üstüne konmuş, ne olduğu belirsiz yeşilliklerle yapılmış salata kendisine uzatılıyormuş." - A. Kutlu
 • "Şimdi galiba belirsiz bir yerde bir esere çalışıyor." - N. F. Kısakürek
 • "Bir ayağın yerlere sürtünmesinden çıkan, silik ve belirsiz sesi işitti." - P. Safa

Belirsiz hakkında bilgiler

Belirsiz, matematikte tanımı olmayan ifadelere denir. Tanımsız ifadeler olarak da geçer. Bir ifadenin belirsiz olması için tanımlanamaması veya tanımların farklı olması gerekir. Bu ifadeler şunlardır.

Bunu anlamak için sonsuzla ilgili bir örnek verelim. Sayı doğrusunda 0 ile 1 arasında sonsuz reel sayı varken 0 ile 2 arasında da sonsuz adet reel sayı vardır. Bu iki sonsuz eşit değildir. Bunun için sonsuz bölü sonsuz veya sonsuz-sonsuz belirsizdir.

Herhangi bir sayıyı kendisine bölündüğünde sonuç genellikle 1 olur. Fakat 0 bölü 0 ne sıfır, ne de 1'dir. Bunun böyle olduğu bölme işleminin tanımından anlaşılır; bölme işlemi, bir sayıdan başka bir sayıyı 0 kalana kadar kaç kere çıkarmak gerektiğini tespit eder. 0 bölü 0'dan sonsuza kadar 0 çıkarılsa hep kendisi kalır. Bu durumda işlemin sonucunu sonsuz denebilir. Ama her 0 çıkartıldığında 0 kaldığından hiçbir şey çıkarılamaz. Yani işlemin sonucu 0 da denebilir ve açık bir çelişki oluşur.

 

Belirsiz ile ilgili Cümleler

 • Neyin yanlış gittiği belirsiz.
 • Belirsizlik yok.
 • Neden belirsizdi.
 • Nedeni belirsizdi.
 • Tom'un nasıl öldüğü belirsiz.
 • Nedenler belirsiz.
 • Belirsizdi.
 • Belirsiz ifadeler sık sık komik yorumlar yaratırlar.
 • O belirsiz bir süre için bir akıl hastanesine gönderildi.
 • Ayrıntılar hala belirsiz.

Belirsiz tanımı, anlamı:

Belirsiz geçmiş : Fiilin belirttiği kavramın, içinde bulunulan zamandan önce olup bittiğini başkasından duyarak veya belirsiz olarak bildiren, -miş ekiyle kurulan kip, -miş'li geçmiş, naklî mazi: ağla-mış, gel-miş gibi.

Adı belirsiz : Ünü olmayan, tanınmayan, kim ve ne olduğu bilinmeyen.

Belirli belirsiz : Yarı belirgin durumda, az çok belli olan.

Belli belirsiz : Zorlukla seçilerek, yarı bellisiz olarak, duyularak, çok az belli olarak. Yarı belli.

Belirsizlik : Belirsiz olma durumu, belgisizlik, müphemiyet, vuzuhsuzluk.

Belirsizlik sıfatı : Adları yaklaşık, kabataslak belirten sıfat, belgisiz sıfat: bazı, birkaç, her, birtakım, filan vb.

Belirsizlik zamiri : Adın yerini belirsiz, kabataslak tutan zamir, belgisiz zamir: bazısı, birkaçı, birçoğu, azı, herkes, biri vb.

Adı belirsizlik : Adı belirsiz olma durumu.

Belli belirsizlik : Belli belirsiz olma durumu.

İzi belirsiz olmak : İz bırakmadan ortadan çekilmek.

Ne idiği belirsiz : Ne olduğu, soyu sopu belirsiz.

Yeri yurdu belirsiz olmak : Belli bir yeri olmamak.

 

Belgisiz : Belirsiz.

Gayrimuayyen : Belirsiz.

Vuzuhsuz : Belirsiz.

Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

Bilgi : Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Bilim. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.

Bilinmeyen : Değeri belli olmayan, bilinmedik (nicelik), bilinmez, meçhul.

Meçhul : Bilinmeyen. Edilgen fiil, malum karşıtı. Bilinmeyen, bilinmedik.

Matematik : Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye. Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı.

Belirli : Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen.

Belirsiz nesne : Belirtme görevini yapan i takısını almamış nesne: Mektup yazdım, kitap okudum gibi. Cümlede yüklemin belirtilmemiş bir kişi veya şeyi etkilediğini anlatan ve yükleme durumu eki almamış bulunan yalın durumdaki nesne: resim yapmak, kitap yazmak, iş tutmak, ateş yakmak, tavuk kesmek, çiçek toplamak, yol açmak vb. Köy evlerinin bahçelerinde çok mu çiçek yetiştirirsiniz? (N. S. Banarlı, Türkçenin Sırları, s. 191). Kılıç olup beynine inebilecek çeliğe su verme (A. N. Asya, Kubbeler, s. 70). Mümtaz araya laf girmesini istemiyordu (A. H. Tanpınar, Huzur, s. 294). Kanepeye uzanmış, dizlerine dayadığı büyükçe bir kitabın üzerinde üstüste bir yığın kağıda desenler çiziyordu (göst. e. s. 159). vb.

Belirsiz nesne, belirtisiz nesne : Azerbaycan Türkçesi: ğeyri-müäyyän vasitäsiz tamamlıg;Türkmen Türkçesi: gııtak dooldurgıç; Gagauz Türkçesi: afikssiz dooru tamannık; Özbek Türkçesi: belgisizvόsitasiz toldiruvçi; Uygur Türkçesi: (B.Uyg.) naeniq toğra toluqturĞuçi ~ (D.Uyg.)naeniq bivasitä toldurğuçi; Tatar Türkçesi: qıyıq tämamlıq; Başkurt Türkçesi: bildähez tura tultırıwsı; Kmk: belgilenmegen tuwra tolumluk; Krç.-Malk.: tamamlawçu boluş affikssiz tuwra tolturuw(çu); Nogay Türkçesi: belgîlenmegen tuwra toltırgış; Kazak Türkçesi: jalgawsız tuwra toliktawış ~ tuwra tolıktawıştıň jasınn türi; Kırgız Türkçesi: müçösüz tike toluktooç; Alt:: kojulta t'ok çike toltıraaçı; Hakas Türkçesi: közîdîlbeen könî toldırıg; Tuva Türkçesi: hevirlettinmeen t'ort nemelde; Şor Türkçesi: affiks çok tüjüm koşkanı; Rusça: neoformlennoye pryamoye dopolneniye

Belirsiz özne : Türkçedeki bazı eylemlerin kişi çekimlerinin belli olmayan öznesi: Mektup istemez, telgraf yeter; Bazen olur saatlarca acıkmam; Birden aklıma geldi; Geçmiş olsun vb. Bazı cümlelerde öznelerin yok gibi görünmesi veya belli olmaması: Afiyet olsun. Bundan bana ne. İşte bu kadar!, işte böyle! vb.

Belirsiz sıfat : Genel bir fikir anlatan, belli bir nesneyi göstermiyen sıfat: Bir adam, kimi vakit gibi. [Bakınız: belirsizlik sıfatı]

Belirsiz soru : Kaypak ve yuvarlak sözcükler kullanan ve belirgin bir anlamdan yoksun olduğu için yetersiz ölçümler veren soru.

Belirsiz uyaran : Birden çok anlamı verecek nitelikteki uyaran.

Belirsiz yanıt : Açık seçik bir anlamdan yoksun olan ya da bilinen yanıt seçeneklerinden herhangi birine sokulamayan yanıt türü.

Belirsizleşebilme : Belirsizleşebilmek işi.

Belirsizleşebilmek : Belirsizleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

Belirsizleşme : Belirsizleşmek durumu.

Diğer dillerde Belirsiz anlamı nedir?

İngilizce'de Belirsiz ne demek? : adj. indistinct, uncertain, unclear, undetermined, undefined, unsettled, cloudy, shadowy, foggy, indefinite, ambiguous, backhanded, clouded, dubious, dusty, equivocal, fuzzy, hazy, indefinable, indescribable, indeterminate, inglorious, lax, misty

adv. cloudily, in the balance

Fransızca'da Belirsiz : indéfini/e, indéterminé/e, vague, ambigu/ë, confus/e, flou/e, indécis/e, nuageux/euse

Almanca'da Belirsiz : adj. dämmerig, delphisch, indefinit, indeterminiert, infinit, unabsehbar, unbestimmt, undeutlich, ungewiss, unsicher, verschwommen, verwaschen, zweideutig

Rusça'da Belirsiz : adj. малопонятный, неясный, неведомый