Belirtmek nedir, Belirtmek ne demek

  • Açıklamak, tebarüz ettirmek

"Belirtmek" ile ilgili cümle

  • "Üzüntülerini, kırgınlıklarını dudak büküp susarak belirtir." - N. Cumalı

İngilizce'de Belirtmek ne demek? Belirtmek ingilizcesi nedir?:

specify

Belirtmek anlamı, kısaca tanımı:

Belirtme : Açık söyleme, belirli kılma, görüş bildirme, tasrih.

Açıklamak : Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak. Açıkça söylemek, ifşa etmek. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek.

Tebarüz : Belirme, görünme.

Ettirmek : Etme işini yaptırmak.

Diğer dillerde Belirtmek anlamı nedir?

İngilizce'de Belirtmek ne demek? : v. specify, point out, define, remark, represent, signify, deliver oneself, denote, embody, emit, enumerate, evidence, exude, feature, import, indicate, manifest, predicate, purport, show, sign, state, ventilate

Fransızca'da Belirtmek : définir, manifester, préciser, déterminer, caractériser, dénoter, déclarer, expliciter, émettre, formuler, indiquer, marquer, mentionner, suggérer

Almanca'da Belirtmek : v. bestimmen, betonen, exponieren, herausarbeiten, herauskehren, herausstellen, hervorheben, konstatieren, markieren, präzisieren, vorkehren

Rusça'da Belirtmek : v. оттенять, обозначать, определять, выпячивать, оговариваться, оттенить, обозначить, определить, выпятить, оговориться