Bellyached türkçesi Bellyached nedir

  • Karnı ağrıyarak.

Bellyached ingilizcede ne demek, Bellyached nerede nasıl kullanılır?

Bellyache : Şikayet etmek. Dırdır. Dırdır etmek. Sızlanmak. Şikayet. Karın ağrısı. Vızıldamak.

Bellyacher : Memnuniyetsiz. Dırdırcı. Sızlanan. Sürekli şikayet eden.

Bellyaches : Şikayet. Şikayet etmek. Dırdır. Sızlanmak. Vızıldamak. Karın ağrısı. Dırdır etmek.

Bellyaching : Sızlanan. Sürekli şikayet etme. (argo) dırdır etme. Memnuniyetsizlik. Sızlanma. Dırdır etme.

İngilizce Bellyached Türkçe anlamı, Bellyached eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bellyached ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Sound off : Çalmaya başlamak (müzisyenler). Hazırlık borusu çal! komutu. Şikayet etmek (halinden). Atıp tutmak. (sürekli) şikayet etmek. Bağırmak. Ötmek. İleri geri konuşmak.

Sniveller : Burnunu çekmek. Burun çekme. Sızlanmak. Ağlayıp sızlanan kimse. Sümük. Yakınmak. Burnu akmak. Burnunu çekerek ağlamak. Ağlamak. Ağlayıp sızlanma.

Plain : Yalın. (sürekli) şikayet etmek. Düzlük. Sade bir biçimde. Açıklık. Sade. Düz ya da azıcık eğimli, az çok kalın taşınmış toprak ve lığlarla örtülü, akarsularla parçalanmamış, daha yüksek yer biçimleriyle çevrelenmiş ve oluşum kökenleriyle ayrımlı türleri bulunan ana yer biçimlerinden biri. Vuzuh. Ova.

 

Kvetch : Sürekli şikayet etme. (sürekli) şikayet etmek. Alışkanlık haline gelmiş olan şikayet etmek. Sürekli şikayet etmek. Şikayet etmeyi huy edinmiş insan.

Gripe : Burmak. Sızlatmak. Sıkıntı vermek. Yakınmak. Sızlanmak. Yakalamak. Sancı. Karnını ağrıtmak. Dertlenmek. Sancı vermek.

Complainer : Şikayet eden kimse. Şikayetçi. Sızlanan. Hoşnutsuz.

Squawker : Nara atan kimse. Bağıran kimse. Sızlanan kimse. Şikayetçi. Hoparlör. Şikayetçi olan kimse. Şikayetini yüksek sesle dile getiren kimse.

Kick : Tepmek. Vazgeçmek. Bir oyuncunun topu ayağı ya da kafası ile herhangi bir arkadaşına, kaleye ya da alan dışına göndermesi. Teklemek. Tekmelemek. Sızlanmak. Tepinmek. Yakınmak. Çitme atmak. Geri tepmek (silah).

Holler : Seslenmek. Bağırmak. Kışkırmak. Bağırış. Haykırış. Haykırmak. Çağırmak.

Crybaby : Mızmız. Sulugözlü. Sulu gözlü kimse.

Bellyached synonyms : unpleasant person, disagreeable person, quetch, complain, squawk, moaner, crab, grouse, whiner, beef, grumbler, bitch.

Bellyached zıt anlamlı kelimeler, Bellyached kelime anlamı

Cheer : Şenlendirmek. Teselli etmek. Bağırarak yüreklendirmek. Yardım etmek. Bağırış. Sevinçle bağırmak. Alkış tutmak. Neşe. Avutmak. Yüreklendirmek.