Bellyacher türkçesi Bellyacher nedir

Bellyacher ingilizcede ne demek, Bellyacher nerede nasıl kullanılır?

Bellyache : Karın ağrısı. Şikayet etmek. Sızlanmak. Vızıldamak. Dırdır etmek. Dırdır. Şikayet.

Bellyached : Karnı ağrıyarak.

Bellyaches : Karın ağrısı. Sızlanmak. Vızıldamak. Şikayet etmek. Dırdır etmek. Şikayet. Dırdır.

Bellyaching : Sızlanma. Dırdır etme. (argo) dırdır etme. Memnuniyetsizlik. Sürekli şikayet etme. Sızlanan.

İngilizce Bellyacher Türkçe anlamı, Bellyacher eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bellyacher ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Grouched : Söylenmek. Söylenme. Yakınmak. Homurdanmak. Sızlanmak. Homurdanma. Şikayet etmek. Huysuzluk. Vızıltı.

Discontented : Tedirgin. Hoşnutsuz.

Crotchety : Sinirli. Garip. Tuhaf. Huysuz. Aksi. Acayip.

Complainers : Şikayet eden kimse. Şikayetçi. Hoşnutsuz.

Cry baby : Çocuk gibi ağlayan kimse. Ağılama veya şikayet etme eğilimi olan kimse. Önemsiz şeyler için ağılayan kimse.

Ill pleased : Hoşnutsuz.

Crybaby : Sulu gözlü kimse. Sulugözlü. Mızmız.

Unpleased : Hoşnutsuz. Mutlu olmayan. Dargın. Memnun olmayan. Mutsuz.

Chatterers : Farfaracı. Geveze. Çenesi düşük. Çenesi kuvvetli. Lafebesi.

 

Moaning : İniltili. İnilti. İnleme.

Bellyacher synonyms : unpleasant person, disagreeable person, distempered, sniveller, complainer, squawker, shipbuilding, grouser, whimperer, bellying, crabbier, whiner, gabbers, grouching, unaccommodated, plaintive, whiners, grouch, chatterer, grumbler, complaining, bellyaching, whining, displeased, grouches, cross patch, dirgeful, kvetch, clacker, querulous, dissatisfied, moaner, crabby.