Beneficence türkçesi Beneficence nedir

Beneficence ingilizcede ne demek, Beneficence nerede nasıl kullanılır?

Beneficent : Yardımsever. İyiliksever. Hayırlı. İyi. Hayırsever. Hayır sahibi. Cömert. İyilikçi.

Beneficently : İyiliksever bir şekilde. Hayırsever bir şekilde. Yardımsever bir şekilde.

Benefice : Tımar. Maaşlı papaz makamı. Arpalık. Maaşlı papazlık makamı.

Beneficed : Maaşlı makam sahibi olan.

Benefices : Tımar. Maaşlı papaz makamı. Maaşlı papazlık makamı. Arpalık.

Beneficial insect : Haşereleri yiyen böcek. Biyolojik haşere kontrolü aracısı. Faydalı böcek.

Beneficial association : Hayır kurumu. Hayır derneği. Yardım kurumu. Yardımlaşma derneği.

Beneficial : Faydalı. Yararlı. Mülkten yararlanma hakkıyla ilgili. Kazançlı. Mülkten yararlanma hakkıyla ilgili (hukuk terimi). Karlı. Hayırlı.

Benefication : Zenginleştirme.

Beneficial insects : Faydalı böcek. Haşereleri yiyen böcek. Biyolojik haşere kontrolü aracısı.

İngilizce Beneficence Türkçe anlamı, Beneficence eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Beneficence ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Mercy : Mağfiret. İnsaf. Bereket. Acıma. Af. Merhametlilik. Merhamet. Aman. Rahmet.

 

Generousness : Eli açıklık.

Humanitarianism : İnsaniyetperververlik. Hayırseverlik. İnsancıllık.

Cooperativeness : İş birliği. İş birlikçilik.

Boon : Neşeli. Nimet. Rahatlık.

Advantageousness : Karlılık. İşe yarar şey. Yarar. Kazanç.

Conferring : Kurul. Konsültasyon. Danışma. Görüşme.

Blessing : Nimet. Hayır dua. Dua. Destek. Yakarı. Bereket. Kutsama. Kayra.

Generosity : Büyüklük. Semahat. Açık ellilik. Bonkörlük. Gönlübüyüklük. Soylu davranış. Alicenaplık. Diğergamlık. Fedakarlık. Ağalık.

No : Aleyhte oy. Hiçbir. Olumsuz oy. Ret. Değil. Hiç. Numara. Gereksiz. Sahne çerçevesinin iç yüzünde, yukarıda, sağ ve sol yanlardaki dizi ışıtaçların tümü.

Beneficence synonyms : free grace, grace of god, grace, charisma, complaisance, angelic innocence, bakshish, benefactions, good health, helpfulness, bestowment, kindness, bounty, charismas, usefulness, donorship, kindliness, chivalries, altruism, benevolence, greatheartedness, a good turn, bestowals, philanthropies, good, favor, bountifulness, philanthropy, auspices, bounteousness, contribution, beneficent, prosperity.

Beneficence zıt anlamlı kelimeler, Beneficence kelime anlamı

Maleficent : Kötü. Zararlı.

Maleficence : Zarar. Zararlılık.

Evil : Zarar. Felaket. İnsanın gereksinmelerine, çıkar ve dileklerine aykırı olan, bir topluma, bir toplumsal kümeye, bir kişiye zarar verici sayılan, özdeksel ya da tinsel bir nesnenin, bir olayın niteliği. Kem. Aksi. Günahkar. Musibet. Talihsiz. Kötü.

Beneficence antonyms : evilness, malevolence.

Beneficence ingilizce tanımı, definition of Beneficence

Beneficence kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Bounty springing from purity and goodness. Active goodness, kindness, or charity. The practice of doing good.