Benimseme nedir, Benimseme ne demek

  • Benimsemek işi, sahip çıkma, tesahup

"Benimseme" ile ilgili cümle

  • "Bir başka milletin ideolojisini benimsemenin, topyekûn intihar veya cinayetten başka bir şey olmadığından haberleri yok." - S. Ayverdi

Benimseme anlamı, kısaca tanımı:

Benimsemek : Bir şeye, birine bağlanmak, ısınmak. Bir şeyi kendine mal etmek, sahip çıkmak, kabullenmek, tesahup etmek.

Sahip : Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse. Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil. Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik. Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse.

Çıkma : Çıkmak işi. Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon. Eski, kullanılmış. Çıkmış. Desteklemek amacıyla verilen para. Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, çıkıntı, derkenar. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak.

Tesahup : Benimseme, sahip çıkma. Arkadaşlık etme.

Benimseme ile ilgili Cümleler

  • Yavru köpeğin tek iyi gözü benimseme için yalvarıyor.
  • Yeni ilkeyi benimsemek, bu şirketin tüm zamanlarda yaptığı en iyi şeydi.
  • Başkaları hakkında kötü konuşmamayı kendisine prensip olarak benimsemektedir.
  • Onun önerisini benimsemeliyiz.
  • Demografik verileri izleyerek, hükümet doğum oranını teşvik edecek bir politika benimsemek zorunda kalmıştı.
  • Yeni çevreyi benimsemelisin.
  • Fikrini benimsemeye karar verdik.
 

Diğer dillerde Benimseme anlamı nedir?

İngilizce'de Benimseme ne demek? : n. adoption, appropriation; espousal

Fransızca'da Benimseme : assimilation [la]

Almanca'da Benimseme : n. Adoption

Rusça'da Benimseme : n. ассимиляция (F), освоение (N)