Benzeşim nedir, Benzeşim ne demek

  • Bazı ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşme, analoji.
  • İki şeklin kenarlarının uzunlukları arasındaki oran değişmemekle birlikte, karşılıklı açılarının eşit bulunması durumu, benzer

Benzeşim kısaca anlamı, tanımı:

Benzeşim oranı : İki geometrik biçimin kenarları arasındaki oran.

Benzeş : Birbirine benzeyen, aralarında benzerlik bulunan, müşabih, nazir.

Ortak : Kuma. Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar, partner. Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek.

Benzeşme : Benzeşmek işi, analoji. Kelime içinde, yan yana düşen iki sesten birinci sesin ikincisinin etkisiyle değişmesi, dönüşme, asimilasyon: yurt-daş yurttaş, çarşanba çarşamba, o + bir öbür gibi.

Analoji : Andırışma. Benzeşim, benzeşme. Örnekseme.

Kenar : Bir biçimi sınırlayan çizgilerden her biri. Bir şeyi çevreleyen çizgi. Pervaz, çizgi, antika, baskı vb. çevre süsleri. Merkezden uzak olan, kuytu, ıssız, sapa, tenha yer. Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, yaka. Yan.

Uzunluk : İki nokta arasındaki yer aralığının ölçümü, tul. Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı. Yazının, sözün kapsam yönünden genişliği. Süre yönünden uzun olma durumu. Bir yüzeyin iki temel boyutundan en büyük olanı, boy, en karşıtı.

 

Oran : İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı. Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo. Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp.

Değişme : Değişim. Değişmek işi.

Diğer dillerde Benzeşim anlamı nedir?

İngilizce'de Benzeşim ne demek? : n. analogy

Fransızca'da Benzeşim : analogie [la]

Almanca'da Benzeşim : Analogie