Benzer nedir, Benzer ne demek

Benzer; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil.
 • Benzeşim
 • Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

"Benzer" ile ilgili cümleler

 • "Kadınların yerlerde sürüklenirken çıkardıkları seslere benzer sesler çıkardı." - L. Tekin

Benzer anlamı, tanımı:

Benzer şekiller : Kenarlarının uzunlukları arasındaki oran değişmemekle birlikte karşılıklı açıları eşit olan şekiller.

Benzeri : Aynı.

Benzerlik : İki üçgende köşelerinin eşlenmesine göre karşılıklı açıların eş ve karşılıklı kenarların orantısından doğan durum. Benzer olma durumu.

Benzersiz : Benzeri olmayan, eşsiz.

Benzersizlik : Benzersiz olma durumu.

Biz bize benzeriz : "aramızda fark yok, özelliklerimiz veya tutum ve davranışlarımız aynıdır" anlamında kullanılan bir söz.

Ve benzeri : Sayılan birkaç şeyin benzerlerinin de bulunduğunu belirtmek için kullanılan bir söz, vesaire.

Nitelik : Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.

 

Görünüş : Bulunulan bir yerden görülebilen alan, görünüm, manzara. Gerçeğe uymayan dış görüntü, zevahir. Görünme işi. Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey. Fiillerin belirttiği oluşların süresi, gelişmesi ve bitmesiyle ilgili bütün biçimleri kapsayan dil bilgisi kategorisi.

Bakım : Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek. Bakma işi. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

Başkası : Diğer bir kişi, herhangi bir kimse, diğeri, ötekisi.

Müşabih : Aralarında benzerlik olan, benzer, benzeş.

Mümasil : Benzeyen, andıran.

Benzeşim : İki şeklin kenarlarının uzunlukları arasındaki oran değişmemekle birlikte, karşılıklı açılarının eşit bulunması durumu, benzer. Bazı ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşme, analoji.

Benzer ile ilgili Cümleler

 • Benzer bir durumun içindeyim.
 • Benzerliğin tersi farklılıkdır.
 • Tom'un benzer itirazları vardı.
 • Kitap okumak yolculuk yapmaya benzer.
 • Benzer şekilde düşünüyoruz.
 • Ali ve Mary'nin benzer amaçları var.
 • Benzer simaları olduğu için polisin iki kişiyi birbiriyle karıştırmış olması muhtemel.
 • Umarım Tom'un yaptığına benzer hatalar yapmazsın.
 • Yemek yapmak, örgü örmek, bahçıvanlık, pul toplamak ve benzeri birçok hobileri vardır.
 • Benzer duygularım vardı.
 • Benzerlik olağanüstü.
 • Benzer bir durumda, aynı şeyi yaparım.
 • Bulgarca Rusçaya benzer.
 • Tom'un benzersiz yetenekleri vardır.

Diğer dillerde Benzer anlamı nedir?

İngilizce'de Benzer ne demek? : v. bless, consecrate, sanctify

 

v. resemble, look alike, remind of, remind, have resemblance to, bear resemblance to, have an air of, resemble smb. in looks, take after, appear, approximate, compare, correspond, dovetail, favor, favour [Brit.], look like, mimic, seem, take on

adj. alike, like, similar, analogous, parallel, same, analogic, analogical, approximate, conformable, congeneric, congenerical, congenerous, connate, correlative, homologous, indistinguishable, kindred, simulant, vicinal

Fransızca'da Benzer : similaire, ressemblant/e, semblable, analogue, convergent/e, pareil/le

Almanca'da Benzer : n. Art, Doppelgänger

adj. ähnlich, analog, entsprechend, gleich, gleichförmig

Rusça'da Benzer : adj. сходный, аналогичный

adv. наподобие

conj. вроде