Benzersiz nedir, Benzersiz ne demek

Benzersiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Benzeri olmayan, eşsiz

"Benzersiz" ile ilgili cümleler

  • "Samimi bir kalabalık, zamanımıza ziynet olan benzersiz şairi görmekten, dinlemekten âdeta sarhoştu." - A. Kabaklı

Benzersiz kısaca anlamı, tanımı:

Benzer : Benzeşim. Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör. Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil.

Benzersizlik : Benzersiz olma durumu.

Benzeri : Aynı.

Eşsiz : Eş bulamamış, eşinden ayrılmış veya yanında eşi olmayan. Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan.

Benzersiz ile ilgili Cümleler

  • Her birimiz kendi benzersiz kimliğine sahiptir.
  • Tom'un benzersiz yetenekleri vardır.
  • Her tür atomun içinde protonlar, nötronlar ve elektronlar denilen belirli benzersiz parçacıkları vardır.
  • Oldukça benzersiz.
  • Bu benzersiz bir durum.
  • Her insan benzersizdir.
  • Her sitenin benzersiz bir adresi vardır.

Diğer dillerde Benzersiz anlamı nedir?

İngilizce'de Benzersiz ne demek? : adj. unique, matchless, unmatched, inimitable, nonpareil, unequalled, unexampled, unparalleled

n. class of one's own

Fransızca'da Benzersiz : fameux/euse, sans pareil, singulier/ière

Almanca'da Benzersiz : adj. einzigartig

Rusça'da Benzersiz : adj. феноменальный, бесподобный, несравненный, несравнимый, уникальный