Beraber nedir, Beraber ne demek

Beraber; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. kökeni farsça dilinden gelmektedir.

"Beraber" ile ilgili cümleler

 • "Bina taş, merdiveni yok, toprakla beraber." - A. Rasim
 • "O günkü birdirbirler, köşe kapmacalar, esir almacalar çocukça olmakla beraber herhâlde daha erkekçeydi." - A. N. Asya
 • "Hayata beraber başladığımız / Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir" - C. S. Tarancı

Fransızca'da Beraber ne demek?:

coïncident

Beraber kısaca anlamı, tanımı:

Berabere bitmek : Oyun veya yarışma aynı sayının alınmasıyla sonuçlanmak.

Berabere kalmak : Aynı sayıyı almak. başa baş gelmek.

Bununla beraber : Bununla birlikte.

Hep beraber : Birlikte.

Beraberce : Birlikte, beraber olarak.

Beraberinde : Yanında.

Beraberlik : Birliktelik. Baş başa kalma durumu. Başa baş kalma durumu.

Beraberlik müziği : Orkestra, koro veya oda müziğinde olduğu gibi birçok sesle oluşturulan müzik.

Anca beraber kanca beraber : "iki veya daha çok kişi yaptıkları iş kötü de gitse birbirlerinden ayrılmamalıdırlar" anlamında kullanılan bir söz.

Boyu beraber : Kendi boyu kadar.

Yerle beraber : Yer düzeyinde.

Yısa beraber : Hep birlikte.

Birlik : Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet. Bölünmezliği içeren yalın bütün. Tek, bir olma durumu, vahdaniyet. Bir arada olma durumu, vahdet. Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması. En büyük değerdeki nota, dört dörtlük. Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek. Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen. Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk.

 

Aynı : Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Başkası değil, yine o. Aralarında ayrım olmayan.

Düzey : Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesnelere veya kimselere göre olan değer ve yücelik derecesi, seviye. Bir kursun basamaklarından her biri, kur. Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, seviye.

Birlikte : Bir arada, beraberce, hep beraber. Beraber. Yanında, beraberinde.

Bir : Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Aynı, benzer. Sayıların ilki. Beraber. Bir kez. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Tek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Sadece. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Eş, aynı, bir boyda.

Rağmen : Karşın.

Karşın : Bir şeyin gerekenin veya mantığın tersine olarak yapıldığını anlatan bir söz, rağmen.

Beraber itmek : Bir araya getirmek.

Berabere : Aynı oyun içinde her iki oyuncunun da üç ya da daha çok eşit sayı kazanmış olmaları. Oyunun herhangi bir anında oyuncuların sayı ya da dönem bakımından eşit durumda olduklarını bildiren deyim.

Beraberine gelmek : Tekabül etmek, muadil olmak.

Beraberlık çekişmek : Beraberlik iddiasında bulunmak.

Beraber ile ilgili Cümleler

 • Hepimiz o toplantıda beraberdik.
 • Beraber çalışmanız gerekiyor.
 • Sadece birkaç ay beraberdik.
 • Beraber büyüdük.
 • Beraber çalışmalıyız.
 • Odaya girmesiyle beraber, masanın üzerinde bir mum yandığını fark etmesi bir oldu. Mumun daha önce orada olmadığını hatırlıyordu.
 • Beraber birkaç güzel yıl geçirdik.
 • Beraber çalıştık.
 • Üç yıl kadar beraberdik.
 • Şu ikisi her zaman beraber olacak.
 • Son zamanlardaki kahve kıtlığı birçok sorunu da beraberinde getirdi.
 • Yaklaşık üç aydır beraberdik.
 • Beraber akşam yemeğine çıkacağız sonra da tiyatroya gideceğiz.
 • Beraber çalışıyoruz.
 

Diğer dillerde Beraber anlamı nedir?

İngilizce'de Beraber ne demek? : adv. together

pref. co

prep. with

Fransızca'da Beraber : ensemble

Almanca'da Beraber : adj. einig

adv. beieinander, beisammen, zusammen

prep. mit

Rusça'da Beraber : adv. совместно, вместе