Berilyum nedir, Berilyum ne demek

Berilyum; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Atom numarası 4, atom ağırlığı 9,013, yoğunluğu 1,84 olan, 2970 °C'de eriyen, zümrüt vb. taşların birleşiminde bulunan, havanın etkisine karşı ince bir oksit tabakasıyla kaplı element (simgesi Be)

Kimya'daki anlamı:

Simgesi Be , atom numarası 4, e.n. 1280 °C olan, beril gibi granit kayalarda filiz halinde bulunan, çekirdek tepkimelerinde yavaşlatıcı olarak kullanılan ve aluminyum aşımlarına sertlik yapması için katılan, hafif çeliğimsi, periyodik çizelgenin IIA grubunda toprak alkali bir element.

Nükleer Enerji alanındaki anlamı:

Reaktörde nötron kaynağı olarak kullanılan, atom numarası 4, atom ağırlığı 9,013; yoğunluğu 1,89 olan serbest element (Be).

Bilimsel terim anlamı:

Sert, ak renkli, yeğnik ve yenim dayançlı alaşımlarda kullanılan metal. A. A. 9.01, A. S. 4, Ö. A. 1 .84, E.S. 1350°C.

İngilizce'de Berilyum ne demek? Berilyum ingilizcesi nedir?:

beryllium

Fransızca'da Berilyum ne demek?:

béryllium

Berilyum hakkında bilgiler

Berilyum, periyodik tablonun II-A grubunda yer alan toprak alkali grubundan element. Berilyum ender elementlerdendir. Yerkabuğunda ancak %0,0006 oranında bulunur. Zengin yatakları bulunmadığından, berilden elde edilir. Fransız kimyacısı Nicolas Vaquelin tarafından 1798'de oksit halinde bulunmuş, 1828'de, birbirlerinden bağımsız olarak, Friedrich Wöhler ve Antoine Bussy tarafından elde edilmiştir.

 

Alüminyumdan daha hafif, ama daha sert, erime noktası da yüksek bir element olan beril, metalurjide kullanılır. Ama alüminyumdan 200 kat pahalıya mal olması nedeniyle, kullanımı bilgisayar parçaları ve jiroskop yapımı, uzay teknolojisi gibi birkaç özel alanla sınırlıdır.

En önemli berilyum alaşımı berilyumlu bakırdır. Berilyum oksitin bakırla eritilmesi ve indirgeyici kullanılır.

Bileşikleri genellikle renksizdir. Çözelti, kuru toz ya da buhar halinde çözünür, bileşikleri ise zehirlidir.

Berilyum anlamı, tanımı:

Oksit : Oksijenin bir element veya kökle birleşmesiyle oluşan madde.

Element : Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamayan veya bileşim yoluyla elde edilemeyen madde.

Beri : Bu uzaklıkta bulunan. -den bu yana. Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı.

Atom : Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri. Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık. Yaprakları üst üste sarılı topak marul.

Numara : Hile, düzen, dalavere, yalan. Okullarda öğrencileri birbirinden ayırt etmek için her birine verilen sayı. Ölçü. Benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı. Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam. Öğrenciye verilen not. Eğlendirici oyunlardan her biri.

Yoğun : Artmış, çoğalmış bir durumda olan. Koyu, kalın. Şişman, iri, tombul. Kaba, kalın, iri (elek, iğne). Dolu, sıkı, sıkışık, çok, konsantre. Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.). Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif.

 

Zümrüt : Bu renkte olan. Koyu yeşil renk. Bu taştan yapılan. Cam parlaklığında, yeşil renkte, saydam bir süs taşı, doğal alüminyum ve berilyum silikatı.

Birleşim : Bir meclisin bir gün içindeki toplanmaları, inikat. Döllenmek için erkekle dişi hayvanın bir araya gelmesi. Birleşme işi.

Havan : İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plastikten yapılmış olan kap. Havan topu. Tütün kıyma makinesi.

Etki : Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim.

Periyodik : Süreli yayın. Süreli.

Berilyum alaşımı : Berilyum metalinin, öteki elementlerle yaptığı berilyum temelli alaşım.

Berilyum arayıcısı : Gama ışınımı kaynağından elde edilen berilyum nükleer ışınımı ile berilyum cevheri aramada kullanılan donanım.

Berilyum asetat : Formülü (CH3COO)2Be, mol kütlesi 127,07 g, bozunma noktası 285 °C, kloroform ve diğer organik çözücülerde çözünen, renksiz plakalar halinde bulunan bir madde..

Berilyum bakırı : Bileşimlerinde % 2.85'e dek berilyum bulunan, yaşlanmayla sertleşen bakır alaşımlarının genel adı.

Berilyum bromür : Formülü BeBr2, mol kütlesi 168,94 g, e.n. 601 °C, nem çekici bir madde.

Berilyum içerikölçeri : Berilyum nükleer tepkimesi yardımıyla bir cevher numunesindeki berilyum miktarını belirlemeye yarayan gama ışınımı kaynaklı içerikölçer.

Berilyum karbonat : Mol kütlesi 141,2 g olan, yapısında 4 mol kristal suyu bulunan (BeCO3.4H2O), beyaz toz halinde ve asitlerle etkileştiğinde bozunan bir madde.

Berilyum klorür : Formülü BeCl2, mol kütlesi 80,9 g, e.n. 400 °C olan , suda kolay çözünen, alkol, benzen, eter, karbondisülfürde çözünen iğnemsi kristalli bir madde.

Berilyum zehirlenmesi : Berilyum tuzu buharlarının solunum yoluyla alınması veya deriyle teması sonucu çeşitli organ ve dokularda, aşırı duyarlılık reaksiyonu ve granülom oluşmasıyla belirgin hastalık, berilyozis.

Diğer dillerde Berilyum anlamı nedir?

İngilizce'de Berilyum ne demek? : n. beryllium, lightweight metallic chemical element commonly used in alloys (Be)

Fransızca'da Berilyum : béryllium [le]

Almanca'da Berilyum : Berilium