Besin nedir, Besin ne demek

 • Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda
 • Yaşamak, varlığını sürdürmek için gerekli şey.

Biyoloji'deki anlamı:

Herhangi bir organizmanın beslenmesi için gerekli olan maddeler. Besin maddesi.

Kimya'daki anlamı:

Canlı dokuların yapısına giren ve organizmalara enerji temin eden, su, karbohidratlar, yağlar, proteinler, tuzlar, vitaminler ve mineralerden oluşan maddeler.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Canlıların büyüme ve gelişmesi için gerekli olan organik ve inorganik maddeler, besin maddesi.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Canlı bir organizmanın beslenmesi için gerekli olan madde, besin maddesi.

Bilimsel terim anlamı:

Halkın geleneksel yollardan elde ettiği, koruduğu ve yaşaması için tükettiği her türlü bitkisel, hayvansal ve madensel ürün, özdek, yiyecek, içecek.

İngilizce'de Besin ne demek? Besin ingilizcesi nedir?:

nutrient, food substance, food, nutriment

Osmanlıca Besin ne demek? Besin Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

gıda

Besin hakkında bilgiler

Besin, yaşamı sürdürmek için gereksinim duyulan inorganik ve organik kimyasal maddeleri topluca belirten terim.

Besin maddelerini oluşturan temel bileşenler, besin zinciri çevriminin birer parçasıdırlar.

Besin ile ilgili Cümleler

 • Şekerli içeceklerin hiçbir besin değeri yoktur ve kilo almaya önemli ölçüde etki ederler.
 • Köyün besine ihtiyacı vardı.
 • Besin yutulmadan önce çiğnemeli.
 • Patatesle yenecek bazı iyi besinler nelerdir?
 • Taze sebzeler birçok besin içerir.
 • Yeşil bitkiler kendi besinlerini üretebilir.
 • Besinin kolay sindirebilmesi için iyi çiğnenmesi gerekir.
 • Patatesle iyi gidecek bazı lezzetli besinler nelerdir?
 • Balık insanlar için önemli bir besin kaynağıdır.
 

Besin tanımı, anlamı:

Madde : Para, mal vb. ile ilgili şey. Bir cismi oluşturan öge, öz. Molekül. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Duyularla algılanabilen nesne.

Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat.

Sürdürmek : Devam ettirmek. Bir durumun, bir şeyin sürmesini, olmasını sağlamak. Sürme işini yaptırmak.

Yedek besinler : Organizmanın sindirdikten sonra kullanmayıp depo ettiği karbonhidrat, yağ, protein vb. maddeler.

Besinli : Besini olan, gıdalı.

Besinsiz : Yeterince besin alamayan, gıdasız. Besini olmayan, kendisinde besin bulunmayan.

Besinsizlik : Besinsiz olma durumu, gıdasızlık.

Beslenme : Vücut için gerekli besin maddelerini alma.

Azık : Gereken yiyecek ve içecek şeyler, nevale.

Gıda : Besin.

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Gereksinim : Eksikliği duyulan şey, ihtiyaç.

İnorganik : Hücrelerin cansız bölümleri. Cansız olan. Organik olmayan, anorganik. Organlardaki bozukluktan ileri gelmeyen hastalık.

 

Organik : Organlarla ilgili, uzvi. Doğal yolla yapılan. Canlı, güçlü (ilişki). Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan.

Besin alerjisi : Bir yiyecek maddesine veya yem katkı maddesine karşı sindirim kanalı veya deride biçimlenen immün aracılı reaksiyon. Genellikle köpeklerde, seyrek olarak da atlarda görülür, besin hipersensitivitesi.

Besin değeri : Yemlerin taşıdıkları besin madde oranları. Yüksek, orta veya düşük biçimde ifade edilir.

Besin değeri yüksek yem : Rasyonlarda yer alan mısır, arpa gibi yüksek enerjili, balık unu, küspe gibi yüksek proteinli veya yüksek sindirilebilebilir besin maddeleri.

Besin devri : Ekosistemin canlı ve cansız komponentleri arasındaki element değişimi.

Besin döngüsü : Ekosistemin canlı ve cansız elamanları arasındaki element değişimi.

Besin elementi : Besin ögesi.

Besin hipersensitivitesi : Besin alerjisi.

Besin hücreleri : (Yun. trophe: besin; kytos: hücre) Oositin çevresinde ya da yakınındaki oosite besin sağlayan tek tek hücreler ya da hücre grubu. Trofosit.

Besin ihtiyacı : Türe ait biyokitlenin büyümesi için gerekli olan yıllık ortalama besin miktarı.

Besin keseli larva : Alabalıklarda yumurtadan çıkan larvaların besin kesesini tüketip dışarıdan yem alma durumuna gelinceye kadarki dönem, alevin.

Diğer dillerde Besin anlamı nedir?

İngilizce'de Besin ne demek? : adj. nutritional

n. food, nutrition, aliment, nourishment, nutrient, nutriment, pabulum, sustenance, tack

n. five, cinque (French)

Fransızca'da Besin : aliment [le], nourriture [la], pâture [la]

Almanca'da Besin : n. Nahrung

Rusça'da Besin : n. питание (N)

adj. пищевой