Beslenmek nedir, Beslenmek ne demek

  • Kendini beslemek
  • Besleme işine konu olmak.

"Beslenmek" ile ilgili cümleler

  • "Balık beslenen havuz mutlaka güneş görmelidir." - İ. H. Baltacıoğlu

Beslenmek kısaca anlamı, tanımı:

Beslenme : Vücut için gerekli besin maddelerini alma.

Beslemek : Yetiştirmek. Yedirmek. Bir şeyi korumak veya sağlamca durmasını sağlamak için çevresini veya altını desteklemek, doldurmak, pekiştirmek. Semirtmek. Eklemek, katmak, çoğaltmak. Yiyecek ve içeceğini sağlamak. Maddi yardım yapmak, desteklemek. Bir duyguyu gönülde yaşatmak.

Besleme : Herhangi bir kuruluşu, onun maddi yardımları dolayısıyla körü körüne destekleyen. Beslemek işi. Akım voltajı. Evlatlık olarak alınarak ev işlerinde çalıştırılan kız, besleme kız, beslemelik, beslek.

Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde konuşulan şey, bahis.

Olmak : Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak. Gerçekleşmek veya yapılmak. Hastalığa yakalanmak, tutulmak. Bir şeyi elde etmek, edinmek. Bir durumdan başka bir duruma geçmek. Uygun düşmek, yerinde görülmek. Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak. Sürdürmek, yürütmek. Yetişmek, olgunlaşmak. Yitirmek, elinden kaçırmak. Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak. Yaklaşmak, gelip çatmak. Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz. Bulunmak. Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek. Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur. Sarhoş olmak. Uymak, tam gelmek. Geçmek, tamamlanmak. Herhangi bir durumda bulunmak. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak. Yol açmak.

 

Diğer dillerde Beslenmek anlamı nedir?

İngilizce'de Beslenmek ne demek? : v. take nourishment, feed, be fed, live on

Fransızca'da Beslenmek : se nourrir, s'alimenter, se repaitre, se sustenter

Almanca'da Beslenmek : v. leben

Rusça'da Beslenmek : v. питаться, кормиться