Bevliyecilik nedir, Bevliyecilik ne demek

  • Üroloğun yaptığı iş

Bevliyecilik anlamı, tanımı:

Bevliyeci : Ürolog.

Bevliye : Üroloji.

İş : Sürme. Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler. Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke.