Beyin kabuğu nedir, Beyin kabuğu ne demek

Beyin kabuğu; bir tıp terimidir.

  • Beynin gri renkli dış katmanı, korteks

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Beynin gri maddeden oluşan dış tabakası, beyin korteksi, korteks serebri.

İngilizce'de Beyin kabuğu ne demek? Beyin kabuğu ingilizcesi nedir?:

cortex cerebri

Beyin kabuğu kısaca anlamı, tanımı:

Beyin : Muhakeme, usa vurma. Kafatasının içinde beyin zarları ile örtülü, iki yarım küre biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, ensefal, dimağ. Bir şeyi yönetmede önemli görevi olan kimse. Bilgisi, eğitimi, düşüncesi yüksek düzeyde olan kimse. Akıl, anlayış.

Renkli : Doğadaki renkleri olduğu gibi görüntüye aktarmayı gözeten film. Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan. Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan (kimse). Neşeli, canlı, ilgi çekici.

Katman : Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka. Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı 1 santimetreden az olmayan tortul kayaç birimi, tabaka. Bir toplum içinde makam, şöhret, meslek vb. bakımdan ayrılan topluluklardan her biri, tabaka.

Korteks : Kabuk. Bir organ veya yapının dış katmanı. Beyin kabuğu.

Beyin kabuğu displazisi : Fetal yaşamın son devrelerinde biçimlenen beyin kabuğundaki hücrelerin yapısında, dizilişinde veya normal tabakalarında biçimlenen yapılış bozuklukları.