Beyond redemption türkçesi Beyond redemption nedir

  • Islah olmaz.
  • Kurtarılamaz.

Beyond redemption ingilizcede ne demek, Beyond redemption nerede nasıl kullanılır?

Beyond : Ötesinde. Haricinde. Ahiret. -den öte. Götürmez. Den öte. Ötesi. Ötesindekiler. Ayrıca. Ötesine.

Redemption : Bir borcun kısmen ya da tamamen, parayla ya da ayni olarak kapatılması. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Fidye. Kurtarılma. Paraya çevirme. Kurtarma. Ödeme. Yerine getirme (vaat). Geri alma. İtfa.

Beyond a shadow of doubt : Kati surette. Kesinlikle. Şüphesiz. Su götürmez. Kuşkusuz.

Beyond all bearing : Katlanılmaz. Dayanılmaz. Çekilmez.

Beyond all blame : Bütün suçlamalardan uzak.

Beyond all bounds : Sınırı aşmış.

İngilizce Beyond redemption Türkçe anlamı, Beyond redemption eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Beyond redemption ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Irreclaimable : Geri istenemez. İslah edilemez. Islah olunamaz. Düzeltilemez.

Uncorrectable : Düzelmez. Doğrultulamaz veya tedavi edilemez. Yola gelmez. Düzeltilemez. Cannot be corrected.

Nonrecoverable : İyileştirilebilir olmayan. Geri kazanımı mümkün olmayan. Geri alınamaz. Telafi edilemez. Tekrar kazanılabilir olmayan. Kaybolmuş. Düzeltilebilir olmayan. Telafisi mümkün olmayan.

 

Unredeemable : Feshedilemez. Fidye ile kurtarılamaz. İtfa edilemez.

Unrecoverable : Tazmin edilemez. Düzeltilemez. Telafi edilemez. Geri alınamaz. Tahsil edilemez. Tahsil edilemeyen. İyileştirilemez. Telafisi zor.

Incorrigible : Düzelmez (kimse). İflah olmaz. Adam olmaz. Dam olmaz. Yola getirilemez. Düzeltilemez. Akıllanmaz. Düzelmez. Yola gelmez.

Unsaveable : Sonrası için depolanamaz. Saklanamaz. Korunaklılandırılamaz. Biriktirilemez.

Unsalvageable : Düzeltilemez. Onarılamaz. Tamir edilemez.