Biçimli nedir, Biçimli ne demek

Biçimli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Herhangi bir biçimde olan
  • Uygun olarak, yakışacak bir biçimde.
  • Düzgün.
  • Biçimi güzel olan, mevzun.

"Biçimli" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Biçimli koysan bunlar olmaz." - R. H. Karay
  • "Evin bütün pencereleri çift kanatlı, her kanat, kare biçimli üçer camlıydı." - A. Kutlu
  • "Çok biçimli bağlanmış olduğuna dikkat ettiğim siyah papyon kravatımı azıcık çarpıtıyor, gevşetiyorum." - R. H. Karay
  • "Duraksadı, gülümsedi, kâğıda uzandı, yüzünden daha esmerdi eli, biçimliydi." - Y. Atılgan

Biçimli tanımı, anlamı:

Eş biçimli : Biçim, yapı bakımından birbirinin benzeri veya aynısı olan, izomorfik.

Biçim : Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Tarz. Biçme işi. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri.

Mevzun : Ölçülü. Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu.

Düzgü : Norm.

Uygun : Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip. Orantılı, oranlı. Elverişli, yarar, müsait, muvafık.

 

Yakış : Yakma işi.

Herhangi : Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

Bir : Tek. Ancak, yalnız. Eş, aynı, bir boyda. Bir kez. Sadece. Sayıların ilki. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Beraber. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı).

Güzel : Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran. Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı. Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran. Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde. Sakin, hoş (hava). İyi, hoş. Güzellik kraliçesi. Güzel kız veya kadın. Adamakıllı, şiddetli. Pek iyi, doğru. Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı. Görgü kurallarına uygun olan.

Düzgün : Düzenli, kusursuz, insicamlı, rabıtalı, muntazam. Doğru ve pürüzsüz, muntazam. Kurala uygun olarak, kusursuz bir biçimde. İyi. Kenar veya ayrıtları ile açıları birbirine eşit olan (biçim). Fondöten.

Biçimlik : Ortaklaşa biçilen çayır. genel uygulayım: Değişik alanlarda düzeltme, belirleme, ölçme, denetleme gibi işleri olan, bu işlevine göre yapısı değişen aygıt.

Biçimlilik : Biçimli olma durumu.

Diğer dillerde Biçimli anlamı nedir?

İngilizce'de Biçimli ne demek? : adj. well-shaped, well cut, shapely, shaped, beautiful, clean cut, clear-cut, sleek, trim, well-proportioned, figurate

n. form, shape, style, cast, configuration, conformation, face, fashion, figuration, format, genre, guise, make, mode, semblance

Fransızca'da Biçimli : bien fait, bien pris, fait/e, proportionné/e

Almanca'da Biçimli : adj. ebenmäßig, wohlgestaltet