Biçimsel nedir, Biçimsel ne demek

Biçimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel

Felsefi anlamı:

Biçime ilişkin.

İngilizce'de Biçimsel ne demek? Biçimsel ingilizcesi nedir?:

formal

Fransızca'da Biçimsel ne demek?:

morphologique

Osmanlıca Biçimsel ne demek? Biçimsel Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

menşurî

Biçimsel tanımı, anlamı:

Biçim : Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Biçme işi. Tarz. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Herhangi bir şeyin benzeri.

Biçimselleştirme : Biçimselleştirmek işi.

Biçimselleştirmek : Biçimsel duruma getirmek. Bir kuramı biçimsel bir kurama dönüştürmek.

Biçimsellik : Biçime uygun olma durumu, formellik.

Formel : Resmî. Biçimsel.

Biçimsel değişmezlik : Hangi açıdan bakılırsa bakılsın bir nesneyi aynı biçimde algılama eğilimi.

Biçimsel dil : Sözdizim kuralları hiçbir belirsizlik içermeksizin tanımlanmış, bilgisayar izlencelemede de kullanılabilecek nitelikte kesin dil. Bu kurallarla üretilebilecek örülerin (sözcük ya da tümcelerin) tümü. (i) bir abece, (ii) belli birtakım kurma kuralları, (iii) aralarında önermeler de bulunan çeşitli (dizimsel) türden düzgün deyimlerden oluşan dizge, ||Genellikle abece sonlu bir küme, aynı dizimsel türden olan düzgün deyim kümelerinden her biri de yinelgen bir kümedir. Krş. yorumlanmış biçimsel dil, biçimsel dizge,

 

Biçimsel dizge : (i) bir mantıksal dizge, (ii) özel ilksavlar kümesi, (iii) kanıtsavlar kümesi'nden oluşan dizge. ||Anl. dizimsel dizge, tümdengelimli dizge, ilksavlı dizge. Krş.. mantıksal dizge, kuram, ilksavlı kuram.

Biçimsel görüşme : Soru-yanıt ya da bilgi alışveriş sürecini önceden saptanmış biçim kurallarına bağlayan ve görüşmeciye salt işletsel bir üstlence yükleyen görüşme. bk. biçimleyici görüşme.

Biçimsel güç derneyi : Yakınsak olup olmadığı göz önüne alınmaksızın üzerinde cebirsel, çözümsel işlemler yapılan ve x bilinmeyenine bağlı (…)

Biçimsel kanıt : Kanıtlanım.

Biçimsel mal farklılaştırması : Tekelci rekabet veya farklılaştırılmış azel piyasalarında tasarım, ambajlama, paketleme ve reklam gibi satış artırıcı etkinliklerle malların farklılaştırılması. krş. özsel mal farklılaştırması, sanal mal farklılaştırması

Biçimsel mantık : [Bakınız: mantık 1] Mantığın inceleme konusu olan tutarlılık ile geçerliliğin mantıksal olmayan deyimlerin içeriğine değil de yalnız biçimine bağlı olduğunu vurgulamak amacıyla mantığa verilen bir ad, Yalnız biçimsel dillere ilişkin mantık dizgelerini konu edinen mantık bölümü. || Krş. sezgisel mantık.

 

Biçimsel muska : Geometrik biçimlerde durulmuş bez, mumlu bez, muşamba ya da madenden yapılmış birer küçük silindir koruncak içine konan, üzerlerinde dinsel ya da büyüsel biçim ve imlerden biri bulunan kâğıtlardan oluşan ve taşıyanı her türlü dokuncadan koruduğu gibi, ona üstün güçle iyi bir yazgı sağladığına inanılan muska türü. bk. muska, krş. yazılı muska, yapımsal muska, hayvansal muska, bitkisel muska, taş muska.

Biçimsel öğelerde benzet : Bir markanın biçimsel öğelerine dayanan benzet.

Diğer dillerde Biçimsel anlamı nedir?

İngilizce'de Biçimsel ne demek? : adj. formal, stylistic, adjective, logistic, pro forma

Fransızca'da Biçimsel : stylistique

Almanca'da Biçimsel : adj. formal

Rusça'da Biçimsel : adj. формальный