Biçimselleştirmek nedir, Biçimselleştirmek ne demek

  • Biçimsel duruma getirmek
  • Bir kuramı biçimsel bir kurama dönüştürmek.

Biçimselleştirmek tanımı, anlamı:

Biçimsel : Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel.

Biçim : Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Biçme işi. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Herhangi bir şeyin benzeri.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır.

Getirmek : Bir makama atamak veya seçmek. Sağlamak. Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak. Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar. İletmek, bildirmek. Gelmesini sağlamak. İleri sürmek. Erişmek veya eriştiğini sanmak. Sebep olmak, ortaya çıkarmak.

Kuram : Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori. Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi.

 

Kurama : Türkistan'da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse.

Dönüştürmek : Dönüşmesini sağlamak, tahvil etmek. Bir şekli, belli bir kurala göre, başka bir şekle çevirmek.