Biçimsiz nedir, Biçimsiz ne demek

Biçimsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Kendine özgü bir biçimi olmayan, biçimi bozuk, şekilsiz.
 • Kötü bir biçimde
 • Kötü, hoş olmayan, yakışıksız.
 • Kendine özgü billurlaşmış bir biçimi olmayan (madde), amorf.

"Biçimsiz" ile ilgili cümle

 • "Ancak ansızın kız karşısına çıkınca sözüne bir biçimsiz yerinden başlamış oldu." - M. Ş. Esendal
 • "Küpeşteden bırakılan bir kalas gibi biçimsiz düştü." - S. F. Abasıyanık

Bilimsel terim anlamı:

Örütlenmeyen ve belirli geometrik biçimi olmayan katı görünümlü özdeklerin niteliği.

fizik, kimya: Kendine özgu kılca birimleri olmayan (özdek).

İngilizce'de Biçimsiz ne demek? Biçimsiz ingilizcesi nedir?:

amorphous

Fransızca'da Biçimsiz ne demek?:

contrefait

Biçimsiz anlamı, kısaca tanımı:

Biçim : Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Biçme işi. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Herhangi bir şeyin benzeri. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Tarz.

Biçimsizleşmek : Biçimsiz duruma gelmek, biçimi bozulmak.

 

Biçimsizlik : Biçimsiz olma durumu. Çirkinlik, yakışıksızlık.

Bozuk : Madenî para, bozuk para. Bozulmuş olan. Kötümser, gergin, huzursuz, karışık. Kızgın, sıkıntılı. Görevini yapamaz duruma gelmiş (organ). Türk halk müziğinde, bağlamadan biraz büyük ve meydan sazından küçük dokuz telli bir saz.

Şekilsiz : Belirli biçimi olmayan. Biçimi bozuk.

Yakışıksız : Yakışık almayan, uygunsuz, çirkin, münasebetsiz (tavır, hâl vb.).

Billur : Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim. Duru, temiz ve akıcı. Bu maddeden yapılmış. Koç yumurtası. Kesme cam, kristal.

Amorf : Biçimsiz.

Kötü : Kaba ve kırıcı. Zararlı, tehlikeli. Korku, endişe veren. İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı. Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan. Aşırı, çok.

Hoş : Beğenilen, duyguları okşayan, zevk veren. Beğenilen, duyguları okşayan bir biçimde. Bununla birlikte.

Bir : Bir kez. Bu sayı kadar olan. Tek. Eş, aynı, bir boyda. Sadece. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Ancak, yalnız. Beraber. Sayıların ilki. Aynı, benzer. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.

Biçimsiz dil : Sözcüklerin anlamı, takılarla ya da çekimle değil de, tümce içindeki yerlerine, seslerine göre değerlendirilen dil. bk. tekheceli dil, soyut dil.

Biçimsiz küre : En çok sığırlarda, dolaşım yetersizliği veya kromozom bozukluğundan kaynaklanan, üzeri kıllı deriyle örtülü, gelişmemiş kemik ve organ taslaklarından ibaret yuvarlak ve biçimsiz bir vücuttan ibaret yapılış bozukluğu gösteren dölüt, amorfus globozus, amorfus.

 

Biçimsizce : Biçimsiz bir biçimde.

Biçimsizleşebilme : Biçimsizleşebilmek işi.

Biçimsizleşebilmek : Biçimsizleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

Biçimsizleşme : Biçimsizleşmek işi.

Biçimsizleştirebilme : Biçimsizleştirebilmek işi. Biçimsizleştirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

Biçimsizleştirilme : Biçimsizleştirilmek işi.

Biçimsizleştirilmek : Biçimsiz duruma getirilmek, biçimi bozdurulmak.

Biçimsizleştirme : Biçimsizleştirmek işi.

Biçimsiz ile ilgili Cümleler

 • Böyle biçimsiz bir şapkayı nereden buldun?
 • Benim evim eski ve biçimsiz.
 • Ali biçimsiz bir ekose ceket ve puantiyeli bir kravat giyiyordu.
 • Bunların hepsi biçimsiz oluyor.
 • O biçimsiz bir elbise giyiyordu.
 • Ali Mary'ye onların biçimsiz olduklarını düşünmesine rağmen onun ayakkabılarını sevdiğini söyledi.
 • Bana göre, o, biçimsiz bir bina.

Diğer dillerde Biçimsiz anlamı nedir?

İngilizce'de Biçimsiz ne demek? : adj. amorphous, ill shaped, off form, shapeless, formless, distorted, unshapely, ugly, misshapen, out of trim, rambling, sesquipedalian, unformed, ungainly, thrawn

Fransızca'da Biçimsiz : biscornu/e, difforme, grotesque, informe, laid/e

Almanca'da Biçimsiz : adj. fratzenhaft, gestaltlos, missgestaltet, unförmig, ungestalt

Rusça'da Biçimsiz : adj. бесформенный, корявый, уродливый, безобразный, нескладный