Biçme nedir, Biçme ne demek

  • Biçmek işi.
  • Prizma.
  • Yontulmuş yapı taşı

Yerel Türkçe anlamı:

Yapı taşı.

Güreş terimi olarak anlamı:

Karşı güreşçinin ayağını tırpanla yerden kesip devirme.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Taban adım alan eşleşik, koşut iki yüzü olan ve yanal yüzler adını alan öteki yüzleri tabanın karşılıklı köşelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan birer koşutkıyılı olan çok yüzlü.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Kullanılacağı ışığa uygun, saydam maddeden (örneğin görünür ışık için camdan, morötesi ya da kızılaltı için kuvarstan) yapılma üçgen biçme; sinema ve televizyonda çeşitli optik dizgelerde ya da optik hilelerde kullanılır.

Tarım alanında kullanılan kelime anlamı:

[Bakınız: budama]

Bilimsel terim anlamı:

İçinden geçen ışınımları kırarak bileşenlerine ayırabilen, özgül biçimli cam, kuvars gibi saydam özdeklerden yapılmış gereç.

İngilizce'de Biçme ne demek? Biçme ingilizcesi nedir?:

prism, optical prism

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Samsun kenti, Salıpazarı ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

Biçme tanımı, anlamı:

Dik biçme : Ekseni tabanına dikey olan biçme.

Eğik biçme : Ekseni tabanına dikey olmayan biçme.

Biçmek : Belli bir biçim vererek kesmek. Değer, paha, fiyat belirlemek. Yaylım ateşiyle öldürmek. Ekin, ot vb.ni orakla, tırpanla, makine ile kesmek. Tahmin etmek, kestirmek. Dikilecek kumaşı belli bir ölçüye ve modele uygun olarak makasla kesmek.

 

Anız biçmek : Anızı ve tarla kenarındaki otları biçmek.

Arpa eken buğday biçmez : "kötü davranışın karşılığı iyi olmaz" anlamında kullanılan bir söz.

Bin ölçüp bir biçmeli : "yapılacak bir işin bütün yönleri önceden çok iyi düşünülmeli, sonra işe başlanmalıdır" anlamında kullanılan bir söz.

Değer biçmek : Bir şeyin değerini belirtmek, bir şeye değer koymak.

Ekip biçmek : Tarım yapmak.

Fiyat biçmek : Bir değer için ödenecek para karşılığını belirlemek.

Kesip biçmek : Ağzına geleni söylemek, ileri geri konuşmak. zorbalıkla korkutmak. parçalamak, doğramak, ameliyat etmek.

Ölçüp biçmek : Bir konuda çok ayrıntılı düşünmek, inceden inceye düşünmek, değerlendirmek.

Paha biçmek : Değerini tahmin etmek veya belirlemek.

Pay biçmek : Durumu bir kişi veya bir şeyin durumu ile karşılaştırıp yargıya varmak.

Yontu : Heykel.

Prizma : Işınları saptıran ve ayrıştıran, saydam maddeden yapılmış üçgen cisim. Alt ve üst tabanları birbirine paralel ve eşit iki çokgenden, yanal yüzeyleri de eşit ve paralel doğrulardan oluşan çok düzlemli cisim, menşur, biçme.

 

Yapı : Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür. Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür. Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme. Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün. Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür. Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon. Bir hücrede, bir dokuda, karmaşık oluşumlu bir organizmada elemanların düzeni.

Biçme pano : Eksenleri etrafında dönerek dekor değişimini sağlayan pano. Bu panonun üç yüzü vardır ve her yüzüne bir dekor parçasının resmi yapılır. Bunlar yan yana getirilip döndürülerek dekor değişimi sağlanır.

Biçmekaya : Tunceli ili, Pınarlar nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Biçmeli olmak : Biçilecek hale gelmek.

Biçmemsi : Köşeleri iki koşut düzlemden biri ya da öteki üzerinde kalan çok yüzlü.

Biçmesel yüzey : Verilen bir düzlemde bulunan bir kırık çizgiyi kesen ve söz konusu düzlem içinde kalmayan bir doğruya koşut olan bir devingen doğrunun ürettiği yüzey.

Biçme ile ilgili Cümleler

  • Ödünç alabileceğim bir çim biçme makinen var mı?
  • Tom'a çim biçmesini söyledin mi?
  • Hâlâ çimleri biçmeyi bitirmeliyim.
  • Kahvaltıdan hemen sonra çimi biçmeni istiyorum.
  • Çim biçme makineni ödünç alabilir miyim?
  • Jale tarafından Tom'un çimleri biçmesi istendi.
  • Bizim çimi biçmesi için bitişikteki çocuğa ödeme yaparız.

Diğer dillerde Biçme anlamı nedir?

İngilizce'de Biçme ne demek? : n. shearing, act of cutting off hair or fleece, act of trimming with a sharp tool

Fransızca'da Biçme : taille [la]

Almanca'da Biçme : n. Mahd, Prisma, Schur

Rusça'da Biçme : n. гранение (N), косьба (F), раскрой (M)