Biçmekaya nedir, Biçmekaya ne demek

Biçmekaya; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür.

Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı:

Tunceli kenti, Pınarlar nahiyesine bağlı bir yer.

Biçmekaya tanımı, anlamı

Biçme : Biçmek işi. Prizma. Yontulmuş yapı taşı

Biçmek : Belli bir biçim vererek kesmek. Dikilecek kumaşı belli bir ölçüye ve modele uygun olarak makasla kesmek. Değer, paha, fiyat belirlemek. Tahmin etmek, kestirmek. Yaylım ateşiyle öldürmek. Ekin, ot vb.ni orakla, tırpanla, makine ile kesmek.

Kaya : Büyük ve sert taş kütlesi. Kayaç.

Pınarlar : Adana ili, Tufanbeyli ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Denizli şehri, Tavas belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Düzce şehri, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Elâzığ ili, Keban ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Giresun şehrinde, Yavuzkemal nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Manisa ili, Selendi ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Şanlıurfa şehrinde, Demirci nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Tunceli şehri, Pınarlar nahiyesine bağlı bir bölge.

Tunceli : Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Nahiye : Bucak. Bölge.

Tuncel : Tunç gibi güçlü eli olan kimse.

Pınar : Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak. Bu suyun çıktığı yer, kaynak, memba. Çeşme.

 

Bağlı : Bir bağ ile tutturulmuş olan. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Kapatılmış olan, kapalı. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Sınırlanmış, sınırlı.

Kent : Şehir. Site.

Pına : Örnek. Tavuk, horoz ve benzerleri hayvanların kaçmaması için ayaklarına bağlanan sicim, bez ve benzerleri şeyler. Büyük parça, dilim : İki pına kabak yedim. Tarladan ayrılmış parça. Ayakkabının altına konulan pençe. Üstünde ekmek pişirilen küçük sac. Eski, parça parça.

Bir : Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Sadece.

Yer : Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân. Yerküre. Gezinilen, ayakla basılan taban. Önem. Ekime elverişli toprak parçası, arazi. Görev, makam. Durum, konum, vaziyet. Ülke. Durum, konum. İz. Üzerine yapı kurulmaya elverişli arazi, arsa. Otel, motel vb.nde kalınacak oda. Bulunulan, yaşanılan, oturulan bölge. Bir olayın geçtiği veya geçeceği bölüm, alan, mahal.

Diğer dillerde Biçme pano anlamı nedir?

İngilizce'de Biçme pano ne demek ? : periact