Bi nedir, Bi ne demek

Bi; Anatomi, Veteriner, kimya alanlarında kullanılan bir terimdir.

  • Bizmut elementinin simgesi

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Bir.

Beğenmemezlik ve pişmanlık anlatır.

[Bakınız: ba, bâ].

Bir (bk. bir).

Bir, 1.

Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

İki, çift.

Bi ile ilgili Cümleler

  • Dün berberde, bugünse iş yerime kadar geldiler; bi araştır bakalım.
  • Madem yaklaşık yaşımın iki katı yaşa sahipsin, bi yaptığın işlere bakıyorum bana davranma tarzına bakıyorum bi de yaşına bakıyorum o zaman senin yaşını başını sikeyim.

Bi anlamı, kısaca tanımı

Bi ara : Bir ara

Bi aşar gaynamak : İlk defa kaynamaya başlamak. “Fasılıya bi aşar gaynamaya çıhmadan gendimeyi tökersin.

Bi bi : Kümes hayvanlarını çağırma ünlemi.

Bi bişirimnik : Bir kez pişirilecek ölçüde.

Bi boy : Eşit boyda, bir boyda.

Er bi : Her bir.

İkiden bi : İkide birde, durmadan.

Pişmanlık : Pişman olma durumu, nedamet.

Bir bir : Hepyek. Olduğu gibi, tam tamına, eksiksiz olarak. Ayrı ayrı. Birer birer.

Element : Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamayan veya bileşim yoluyla elde edilemeyen madde.

Bildiri : Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, deklarasyon, manifesto. Bilimsel bir konuyu ele alan ve bilimsel bir toplantıda okunup tartışılan yazı, tebliğ.

 

Beğenme : Beğenmek işi veya durumu.

Bildir : Geçen yıl.

Elemen : Elek. Elek. (Emirdağ Afyonkarahisar). Değirmen eleği. (Kandilli Bilecik; Yüreğil Kütahya). Bolu kenti, Gökçesu nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Bizmut : Atom numarası 83, atom ağırlığı 209, yoğunluğu 9,8 olan, 271,3 °C'de eriyen, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element (simgesi Bi). Bu elementten yapılmış olan ve ilaç olarak kullanılan karışım.

Pişman : Yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen, nadim.

Anlatı : Ayrıntılarıyla anlatma. Roman, hikâye, masal vb. edebî türlerde bir olay dizisini anlatma biçimi, hikâyeleme, hikâye etme, tahkiye.

Simge : Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol.

Ünlem : Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime, nida: Ah! oh! şak, çat vb. Ünlem işareti.

Şaşma : Şaşmak işi.

Diğer dillerde Bi anlamı nedir?

İngilizce'de Bi ne demek ? : bi