Bienal nedir, Bienal ne demek

Bienal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Yılaşırı

Bienal hakkında bilgiler

Bienal, İtalyanca "her bir diğer yıl" anlamına gelen ve iki yılda bir düzenlenen etkinliklere verilen addır. Çoğunlukla kültürel veya sanatsal faaliyetler için kullanılan bir terimdir. En eski bienal 1895'ten beri düzenlenen Venedik Bienali'dir.

Türkiye'de de 1987 yılından beri düzenlenen ve her iki senede bir tekrarlanan Uluslararası İstanbul Bienali bulunmaktadır.

Bienal kısaca anlamı, tanımı:

Yılaşırı : Bir yıl ara ile, iki yılda bir, bienal.

İtalyanca : Bu dille yazılmış olan. Hint-Avrupa dil ailesinden İtalya'da konuşulan dil.

Diğer : Başka, özge, öteki, öbür.

Düzen : Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Alet edevat takımı. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Bez dokuma tezgâhı. Yerleştirme, tertip. Dolap, hile. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri.

 

Etkinlik : İnsanın çevresiyle arasındaki ilişkileri düzenleyen her türlü eylemi. Fiilde bulunanın, etkin olanın niteliği. Etkin olma durumu, müessiriyet. Bir canlının iç veya dış uyaranların etkisiyle giriştiği çalışma durumu. Bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi, faaliyet, aktivite.

Çoğunluk : Sayı üstünlüğü, ekseriyet, azınlık karşıtı.

Kültürel : Kültüre ilişkin, kültürle ilgili.