Big blue türkçesi Big blue nedir

  • Büyük mavi.
  • Ibm şirketi'nin lakabı.

Big blue ile ilgili cümleler

English: Tom had big blue eyes.
Turkish: Tom'un büyük mavi gözleri vardı.

English: I couldn't find my big blue dictionary. Where did you hide it?
Turkish: Büyük mavi sözlüğümü bulamadım.Onu nereye sakladın?

Big blue ingilizcede ne demek, Big blue nerede nasıl kullanılır?

Big : Önemli. Büyük. Popüler. Kocaman. Ünlü. İri.

Blue : Canı sıkkın. Çivit. Blue. Çürümüş. Sınav. Maviye boyamak. Hüzünlü. Morarmış. Açık saçık. Muhafazakar partili.

Big apple : Büyük elma. New york. New york city'nin lakabı.

Big bang : Büyük patlama. 1986 eylül'ünde londra sermaye piyasalarının serbestleştirilmesi için kullanılan terim. Başlangıç.

Big bang theory : Big bang büyük patlama teorisi. Bütün evrenin tek bir noktanın devasa patlamasından yaratıldığı modeli. Büyük patlama teorisi. Big bang teorisi.

Big bellied : Büyük göbekli. Toparlak. Şişko. Kilolu. Şişman. Koca göbekli.

Big belly : Şiş göbek.