Bigoted türkçesi Bigoted nedir

Bigoted ingilizcede ne demek, Bigoted nerede nasıl kullanılır?

Bigotedly : Mutaassıp bir şekilde. Önyargılı bir şekilde. Bağnaz bir şekilde. Bağnazca. Geri kafalı bir biçimde. Geri kafalı bir şekilde. Toleranssız bir şekilde.

Bigot : Dar görüşlü kimse. Darkafalı. Sofu. Bağnaz kimse. Sabit fikirli. Yobaz. Bağnaz. Mutaassıp.

Bigotries : Yobazlık. Bağnazlık. Sofuluk. Dar kafalılık. Darkafalılık. Gericilik. Taassup. Fanatiklik.

Bigotry : Gericilik. Taassup. Dar kafalılık. Sofuluk. Fanatiklik. Darkafalılık. Bağnazlık. Yobazlık.

Bigots : Sabit fikirli. Bağnaz. Mutaassıp. Bağnaz kimse. Sofu. Yobaz. Darkafalı. Dar görüşlü kimse.

Rubigo : Kırmızı demir oksit (boya).

Big ben : İngiltere parlamentosundaki büyük saat çanı. Londra'daki britanya parlamentosu üzerinde yer alan ünlü saat kulesi.

Big apple : New york. Büyük elma. New york city'nin lakabı.

Big bang theory : Big bang teorisi. Big bang büyük patlama teorisi. Büyük patlama teorisi. Bütün evrenin tek bir noktanın devasa patlamasından yaratıldığı modeli.

Big blunder : Büyük hata. Büyük yanlış.

İngilizce Bigoted Türkçe anlamı, Bigoted eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Bigoted ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Unenlightened : Okumamış. Bilgisiz. Aydın olmayan. Aydınlanmamış (olan). Kültürsüz. Önyargılı. Eğitimsiz. Cahil. Batıl inançlı.

Back number : Eski sayı. Bir önceki sayı. Eski kafalı tip. Bir derginin eski sayılarından biri. Eski nüsha. Geçmiş nüsha. Eski sayı (dergi vb.). Modası geçmiş şey. Modası geçmiş.

Bluenose : Gerici kimse. Gerici. Muhafazakar. Tutucu. Bağnaz kimse. Muhafazakar kimse. Sofu. Tutucu kimse.

Bigot : Bağnaz kimse. Sofu. Dar görüşlü kimse. Sabit fikirli. Darkafalı.

Uncivilised : Vahşi. Hoyrat. İlkel. Ham (ayrıca uncivilized). Medeniyetsiz. Terbiyesiz. Gayri medeni. Kaba. Barbar. Arıtılmamış.

Zealots : Gayretkeş kimse. Mutaasıb. Gayretli kimse. Partizan. Bağnaz kimse.

Noncivilized : Uygarlaşmamış. Evcilleşmemiş (ayrıca noncivilised). Uygarlaşmamış olan. Nazik olmayan. Medeni olmayan. Yabani.

Behind the times : Köhne. Zamanı geçmiş. Zamanın gerisinde. Modası geçmiş. Eski kafalı. Çağın gerisinde. Demode.

Aficionada : Hayran (kadın veya kız). Hevesli taraftar. Tutkun.

Sectarian : Mezhep kaynaklı. Mezhepçi. Darkafalı. Mezhep. Bağnaz yandaş. Bağnaz kimse. Tutucu. Hizipçi. Parti çıkarını gözeten.

Bigoted synonyms : isolated, red hot, by herself, rooter, zealot, hard shell, stodgiest, primmed, provincial, rabid, stuffier, all abroad, by himself, exclusively, fanatical, devotees, noncivilised, just, by ourselves, blinkered, by oneself, stuffiest, roaring, petty, aficionado, lonelier, stodgy, indigestive, lone, energumen, stodgier, prim, religionist.

 

Bigoted zıt anlamlı kelimeler, Bigoted kelime anlamı

Tolerant : Tahammül eden. İdareci. Sabırlı. Havsalası geniş. Müsamahalı. Hoşgörülü. Katlanan. Toleranslı. Müsamahakar. Hoşgörücü.

Bigoted ingilizce tanımı, definition of Bigoted

Bigoted kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Obstinately and blindly attached to some creed, opinion practice, or ritual. Unreasonably devoted to a system or party, and illiberal toward the opinions of others.