Bigotries türkçesi Bigotries nedir

Bigotries ingilizcede ne demek, Bigotries nerede nasıl kullanılır?

Bigotry : Dar kafalılık. Sofuluk. Taassup. Fanatiklik. Gericilik. Darkafalılık. Bağnazlık. Yobazlık.

Bigot : Bağnaz. Dar görüşlü kimse. Bağnaz kimse. Darkafalı. Mutaassıp. Yobaz. Sofu. Sabit fikirli.

Bigoted : Kendi düşüncesine inanan. Mutaasıp. Mutaassıp. Yalnız. Geri kafalı (argo terim). Bağnaz. Geri kafalı. Yobaz. Dar kafalı. Fanatik.

Bigotedly : Geri kafalı bir şekilde. Önyargılı bir şekilde. Geri kafalı bir biçimde. Mutaassıp bir şekilde. Toleranssız bir şekilde. Bağnaz bir şekilde. Bağnazca.

Bigots : Dar görüşlü kimse. Bağnaz. Mutaassıp. Darkafalı. Yobaz. Sofu. Bağnaz kimse. Sabit fikirli.

İngilizce Bigotries Türkçe anlamı, Bigotries eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bigotries ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Asceticism : Çilecilik. Nefsinin isteklerini kırarak çok sade bir hayat yaşama. Riyazet. Zahitlik. Yüksek bir aktöreye ya da dinsel ülküye ulaşabilmek için rahatlıktan aşırı ölçüde uzak durmaya ve onu aşağılamaya dayalı bir düşün ve yaşama biçimi.

Fear of god : Herşeye gücü yetene saygıyla karışık hissedilen korku. Allah korkusu. Dindarlık.

 

Retrogadation : Geriye gitme. Gerileme. Ters yönde dönme.

Obscurantism : Bilgisizlik taraftarlığı. Bilmesinlercilik. Kimi toplumsal sınıfların belli bir eğitim düzeyini aşmaması ve aydınlatıcı birtakım bilgilerle donatılmaması gerektiğini ileri süren ve genellikle özgür düşüncelere karşı koyanların tutumuna verilen ad. Örümcek kafalılık.

Religiosity : Aşırı dindarlık. Dinsellik. Yalancı sofuluk.

Zealotries : Fanatizm. Gayretkeşlik.

Reaction : İrtica. Organizmanın bir etki (uyaran, uyarıcı) karşısında gösterdiği herhangi bir zihinsel ya da duygusal davranım. Tepki, tepkime, herhangi bir olaya karşı tepki, cevap. Tepme. İçgüdü, itki ve uyaranlarca güdülenen ve ortak tanımı bulunan edim. Karşı kuvvet. Alerji. Reaksiyon. Genellikle bir dış uyaranın etkisine karşı canlı örgenliğin yaptığı yalınç davranış. toplumsal ilişkilerde özellikle değişmelere karşı çıkan ve kurulu düzeni sürdürmeği ya da yeniden kurmayı amaçlayan tutum ve eylemler.

Puritanism : Protestan ahlakı. Calvinizm. Püritenlik. Püritanizm.

Bigotries synonyms : immobilism, bigotry, reactions, devoutness, godliness, illiberality, zealotry, one track mind, fanaticism, reactionism, narrow view, narrow mindedness, narrowmindedness.