Bigotry türkçesi Bigotry nedir

Bigotry ingilizcede ne demek, Bigotry nerede nasıl kullanılır?

Bigotries : Fanatiklik. Yobazlık. Taassup. Bağnazlık. Sofuluk. Darkafalılık. Dar kafalılık. Gericilik.

Bigot : Sofu. Yobaz. Dar görüşlü kimse. Bağnaz kimse. Darkafalı. Mutaassıp. Bağnaz. Sabit fikirli.

Bigoted : Kendi düşüncesine inanan. Mutaassıp. Geri kafalı (argo terim). Dar kafalı. Mutaasıp. Yalnız. Geri kafalı. Yobaz. Fanatik. Hazımsız.

Bigotedly : Bağnaz bir şekilde. Bağnazca. Geri kafalı bir biçimde. Önyargılı bir şekilde. Geri kafalı bir şekilde. Toleranssız bir şekilde. Mutaassıp bir şekilde.

Bigots : Mutaassıp. Sofu. Sabit fikirli. Yobaz. Bağnaz. Darkafalı. Dar görüşlü kimse. Bağnaz kimse.

Big ben : Londra'daki britanya parlamentosu üzerinde yer alan ünlü saat kulesi. İngiltere parlamentosundaki büyük saat çanı.

Big blue : Ibm şirketi'nin lakabı. Büyük mavi.

Big bang theory : Büyük patlama teorisi. Big bang büyük patlama teorisi. Bütün evrenin tek bir noktanın devasa patlamasından yaratıldığı modeli. Big bang teorisi.

Rubigo : Kırmızı demir oksit (boya).

Big bang : Büyük patlama. 1986 eylül'ünde londra sermaye piyasalarının serbestleştirilmesi için kullanılan terim. Başlangıç.

 

İngilizce Bigotry Türkçe anlamı, Bigotry eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bigotry ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Devoutness : Ciddilik. Azim. İstek. Ciddiyet. Samimilik. Dindarlık. Diyanet.

Reaction : Aksülamel. Tepkime. Genellikle bir dış uyaranın etkisine karşı canlı örgenliğin yaptığı yalınç davranış. toplumsal ilişkilerde özellikle değişmelere karşı çıkan ve kurulu düzeni sürdürmeği ya da yeniden kurmayı amaçlayan tutum ve eylemler. Mukabele. Tepki, tepkime. Üşerlerin, özdecik ya da öğeciklerin etkileşimleri sonucu başka üşer, özdecik ya da öğecikler oluşması. Reaksiyon. Geri tepme. Eğitim, fizik, kimya, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Aksitesir.

Narrow view : Dar görüş. Sınırlı görüş. Yeni fikirlere açık olmama durumu.

Illiberality : Cimrilik. Bilgisizlik. Eli sıkılık. Dar görüşlülük.

Puritanism : Püritanizm. Calvinizm. Protestan ahlakı. Püritenlik.

Godliness : Takva. Dindarlık.

Narrow mindedness : Dar fikirlilik (fig.).

Fanaticism : Fanatizm. Tutuculuk. Bir görüş, kanı ya da tutumun tartışma ve eleştirilere kapalı tutulması ya da en aşırı biçimiyle benimsenmesi durumu, bk. hoşgörü. Düşkünlük.

Asceticism : Riyazet. Nefsinin isteklerini kırarak çok sade bir hayat yaşama. Çilecilik. Yüksek bir aktöreye ya da dinsel ülküye ulaşabilmek için rahatlıktan aşırı ölçüde uzak durmaya ve onu aşağılamaya dayalı bir düşün ve yaşama biçimi. Zahitlik.

Bigotry synonyms : bigotries, reactions, religiosity, immobilism, fear of god, zealotry, reactionism, intolerance, one track mind, narrowmindedness, retrogadation, dogmatism, zealotries, obscurantism.

 

Bigotry zıt anlamlı kelimeler, Bigotry kelime anlamı

Tolerance : Dizi üretimle yapılan birçok parçanın birbirine uyabilmesi için bir boyut üzerine konan yanılgı sınırı. Hata payı. Dayanıklılık. Tahammül (organizma vb'ne özgü). Tolerans. Yanılma payı. Tolerans tanımak. Dayanma. Çok hücrelilerde ilaca karşı direnç. aynı ilaçla başlangıçta sağlanan belli düzeydeki farmakolojik etkinin tekrar oluşturulması için giderek artan dozlarda ilaç kullanımı durumu. Hoşgörü.

Bigotry ingilizce tanımı, definition of Bigotry

Bigotry kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The state of mind of a bigot. Obstinate and unreasoning attachment of one`s own belief and opinions, with narrow-minded intolerance of beliefs opposed to them.