Bigots türkçesi Bigots nedir

Bigots ingilizcede ne demek, Bigots nerede nasıl kullanılır?

Bigot : Darkafalı. Sabit fikirli. Mutaassıp. Bağnaz. Dar görüşlü kimse. Yobaz. Sofu. Bağnaz kimse.

Bigoted : Kendi düşüncesine inanan. Geri kafalı. Dar kafalı. Geri kafalı (argo terim). Hazımsız. Bağnaz. Fanatik. Mutaassıp. Mutaasıp. Yobaz.

Bigotedly : Önyargılı bir şekilde. Geri kafalı bir biçimde. Toleranssız bir şekilde. Bağnaz bir şekilde. Bağnazca. Geri kafalı bir şekilde. Mutaassıp bir şekilde.

Bigotries : Yobazlık. Gericilik. Bağnazlık. Fanatiklik. Sofuluk. Taassup. Darkafalılık. Dar kafalılık.

Bigotry : Gericilik. Bağnazlık. Taassup. Dar kafalılık. Yobazlık. Sofuluk. Darkafalılık. Fanatiklik.

Big bang : Başlangıç. Büyük patlama. 1986 eylül'ünde londra sermaye piyasalarının serbestleştirilmesi için kullanılan terim.

Big belly : Şiş göbek.

Big apple : New york city'nin lakabı. New york. Büyük elma.

Big blue : Ibm şirketi'nin lakabı. Büyük mavi.

Big bellied : Toparlak. Kilolu. Şişko. Şişman. Koca göbekli. Büyük göbekli.

İngilizce Bigots Türkçe anlamı, Bigots eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Bigots ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Sectarians : Hizipçi. Mezhepçi. Tarikatçı. Mezhep. Mezhep kaynaklı. Tutucu kimse. Tutucu.

Devotee : Zahit. Esir. Fanatik. Tutkun. Meraklı. Düşkün. Hayran. Dindar. Dinine çok bağlı olan kimse.

Old fogy : Eski kafalı kimse. Örümcek kafalı. Tutucu kimse.

Uncivilized : Terbiyesiz. Kültürsüz. Medeniyetsiz. Gayri medeni. Uygarlaşmamış. Barbar. Vahşi. Medenileşmemiş.

Devotees : Dindar. Hayran. Meraklı. Fanatik. Düşkün.

Bay : Bir göl veya denizin sığ kısımlarında kara içerisine doğru oluşmuş küçük girintiler, küçük körfez. Küçük körfez. Doru. Meyvelerinden çıkarılan yağı, dış-asalaklara, özellikle uyuzböceklerine karşı kullandığımız, yaprağı güzel kokulu ağaç. Duvar bölmesi. Defne. Ulumak. Koy. Peron.

Old fogey : Eski kafalı kimse. Tutucu kimse.

Prim : Aşırı resmi. Çok dikkatli ve ağırbaşlı. Kurallara fazla bağlı. Formaliteci. Kuralcı. Aşırı düzenli. Çok ciddi davranmak. Fazla resmi. Çok ciddi. Müsamahasız.

God fearing : Mütedeyyin. Dini bütün. İnançlı. Dindar.

Devoutly religious : Oldukça mütedeyyin. Kendini dinine adamış. Çok dindar.

Bigots synonyms : illiberal, unenlightened, uncivilised, sectarian, parochial, ascetic, religionists, hard shell, center, primmest, bluenose, fanatical, blinkered, devout, primmer, zealot, midpoint, ascetical, noncivilised, intransigent, zealots, bigot, one track, rabid, a one track mind, sanctimonious, hidebound, narrow minded, puritan, religionist, stuffier, petty, hard core.

Bigots zıt anlamlı kelimeler, Bigots kelime anlamı

Tolerant : Müsamahakar. Havsalası geniş. Hoşgörücü. Sabırlı. İdareci. Toleranslı. Tahammül eden. Müsamahalı. Hoşgörülü. Deryadil.

Nonpartisan : Bir partiye bağlı olmayan. Parti tutmayan. Partiye bağlı olmayan. Partizan olmayan. Yansız. Tarafsız.