Bildiri nedir, Bildiri ne demek

 • Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, deklarasyon, manifesto.
 • Bilimsel bir konuyu ele alan ve bilimsel bir toplantıda okunup tartışılan yazı, tebliğ

"Bildiri" ile ilgili cümle

 • "Akşamüstü salona çıktığında kapının altından atılmış bir bildiri buldu." - Y. Atılgan

Hukuki terim anlamı:

ihbâr, tebliğ.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Toplumsal bir hareketin iktisadi, sosyal ve siyasal amaçlarının anlatıldığı belge.

(manifesto cargo) Gemi ile taşınan yükün içeriğini gösteren ve varılan yerin gümrük idaresine yapılmış olan bildiri.

Edebi terim anlamı:

Bir eserin bazı özelliklerini bildirmek için, çoğu yayımcı tarafından yazılan kısa önsöz.

Bilimsel terim anlamı:

bilişim: Bir uziletişim dizgesiyle gönderilecek bilgilerin tümü.

[Fr. communication] Bilimsel kurultaylarda okunan incelemelere verilen ad.

Bir kurum, bir topluluk ya da önemli bir kişinin herhangi bir olguyu, herhangi bir savı kitleye duyurmak için yazdığı yazı.

Bir edebiyat yapıtından çıkan temel anlam, sanatçının asıl anlatmak istediği.

İngilizce'de Bildiri ne demek? Bildiri ingilizcesi nedir?:

manifest, message

Fransızca'da Bildiri ne demek?:

 

avertissement ou avis

Osmanlıca Bildiri ne demek? Bildiri Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

tebliğ, beyanname

Bildiri anlamı, tanımı:

Basın bildirisi : Basın yayın organlarına bilgi vermek amacıyla yetkili kurum veya kişiler tarafından hazırlanmış yazılı açıklama.

Bildirilmek : Bildirme işine konu olmak, duyurulmak, haber verilmek.

Bildirim : Bu açıklamanın yapıldığı kâğıt, ihbarname. Bildirme işi. Yazılı olarak yapılmış olan açıklama, tebligat.

Bildirim ödencesi : Süresi belli olmayan sürekli iş sözleşmelerinin daha önce bildirim yapılmaksızın yürürlükten kaldırılması sebebiyle yükümlü olanlarca karşı tarafa verilmesi zorunlu olan ödence, ihbar tazminatı.

Bildiriş : Bildirme işi.

Bildirişim : İletişim.

Bildirişmek : Bir duyguyu, bir düşünceyi işaretle veya sesler dizgesiyle bildirerek anlaşmak.

Genel uygunluk bildirimi : Umum mutabakat beyannamesi.

Geri bildirim : Gönderilen bilgi veya talimatın alıcıda yaptığı etkiye ilişkin edinilen bilgi, dönüt. Yapılan bir davranışın, düzenlemenin sonucu hakkında insanın çevreden edindiği bilgi.

Haddini bilmeyene bildirirler : "çevresindekileri hiçe sayarak yetkili olmadığı konularda yüksekten atanlara sert karşılıklarla gereken dersler verilir" anlamında kullanılan bir söz.

Mal bildirimi : Mülkiyeti altında bulunan taşınır ve taşınmaz malların listelenerek istenen makama sunulması, mal beyanı, deklarasyon.

Yazılı bildirim : Herhangi resmî bir işlemin, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilmesi.

Makam : Mevki, kat, yer. Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

Kurum : Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is. Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür.

 

Örgüt : Bir kuruluşa bağlı alt bölümlerin bütünü. Ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilat.

Topluluk : Sanatçı grubu. Aynı yerde bulunan insan kalabalığı. Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet. Aynı türden canlıların bir araya gelmesiyle oluşan küme. Vücudun dolgun olma durumu. Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl.

Taraf : Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Yön, yan, doğrultu. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Yöre, yer. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Duyurmak : Duymasını sağlamak. Sezdirmek. İlan etmek.

Bildiri ile ilgili Cümleler

 • Bildirilecek sorun yoktu.
 • Ali buraya geldiğinde bana bildirir misin?
 • Hırsızlık ne zaman bildirildi?
 • Bildirilecek bazı iyi haberlerim var.
 • Hiçbir can kaybı bildirilmedi.
 • Hiçbir ölüm bildirilmemiştir.
 • Başka bir oda ayırmamızı istiyorsanız, lütfen hemen bize bildirin.
 • Bildirilecek sıradışı hiçbir şey yok.
 • Kayıplar bildirildi.
 • Bildiriye bak.
 • 1965 yılından bu yana o kasabada hiçbir adam kaçırma olayı bildirilmemişti.

Diğer dillerde Bildiri anlamı nedir?

İngilizce'de Bildiri ne demek? : n. communique, bulletin, proclamation, notice, announcement, manifesto, memorandum, memo, notification, asseveration, edict, memorial, report, service, throwaway, writ

Fransızca'da Bildiri : annonce [la], communication [la], communiqué [le], déclaration [la], manifeste [le], message [le], notification [la]

Almanca'da Bildiri : n. Bekanntmachung, Bericht, Mitteilung, Nachricht

Rusça'da Bildiri : n. заявление (N), сообщение (N), оповещение (N), анонс (M), коммюнике (N), прокламация (F), сводка (F), передача (F)

adj. информационный